Ειδική Θεωρία Σχετικότητας

Ωρολόγιο πρόγραμμα του μαθήματος
ΔΕ
ΤΡ
18:00 - 20:00 (062)
ΠΕ 11:00 - 13:00 (062),
ΠΑ

Εβδομαδιαίο ημερολόγιο της ύλης του μαθήματος:Αξιολόγηση: Ο βαθμός θα προκύψει από μια τελική γραπτή εξέταση (κατά την εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου).