Σπουδές-Σταδιοδρομία

                          1966-1977:    Πανεπιστημιακές σπουδές στη Νέα Υόρκη.
                                              B.Sc (1971) The City College New York.
                                              M.A (1973) The City College of New York.
                                              Ph.D (1977) The City University of New York 

                          1977-1979:   28μηνη στρατιωτική θητεία στο Τεχνικό Σώμα των
                  
                           Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

                          1979-1989:   Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
                                           
  
Επιμελητής, Λέκτορας, Επίκουρος Καθηγητής

                          1989- Παρόν: Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστημίου Πατρών
                                                
Καθηγητής

Aκαδημαϊκές Θέσεις

                          12/1971-08/1975: Τhe City College of New York,
                                                    
Lecturer Part Time.

                                09/1975-02/1977: Queens College, New York,
                                                    
Adjunct Lecturer.

                          03/1982-02/1983: Ινστιτούτο Poincare, Παρίσι,
                                                     Chercheur Associé, (εκπαιδευτική άδεια).

                                 02/1988-08/1988: Πανεπιστήμιο Konstanz, Γερμανία,
                                                    
Visiting Professor (εκπαιδευτική άδεια)

                          02/1995-08/1995: Loughborough University of Technology, Αγγλία,
                                                    
Visiting Professor (εκπαιδευτική άδεια).

Συνέδρια

                               -Διαλέξεις σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού,
                          συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια με ανακοινώσεις.

                         -Διοργανωτής των δύο από τα 7 συνέδρια της σειράς Νεότερες εξελίξεις στη Βαρύτητα
                           (Ιωάννινα, 1988) και ΝΕΒ VI (Πάτρα, 1994).

Κρίσεις σε Διεθνή Έγκριτα Περιοδικά

                     -Physical Review Letters

                     -Physical Review

                     -General Relativity and Gravitation

Διοικητική εμπειρία

                         -Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών
                           του Πανεπιστημίου Πατρών, 1997-99.

                     -Πρόεδρος του Τμήματος Μαθηματικών (και ex officio μέλος της Συγκλήτου) του
                          
Πανεπιστημίου Πατρών 1999-2003.

                     -Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου Αναμόρφωσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
                           Σπουδών 2000-03 (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ).

                     -Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου Αναμόρφωσης του Προγράμματος Προπτυχιακών
                           Σπουδών 2000-03 (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ).

                     -Επιστημονικός Υπεύθυνος των έργων Αλγεβρική Υπολογιστική στη Διδασκαλία
                          
Ανώτερων Μαθηματικών Ι (2000-02) και ΙΙ (2003-05), στο πλαίσιο του Προγράμματος
                           Ε & Τ Συνεργασίας των Δημοκρατιών Ελλάδας και Κύπρου της Γ.Γ.Ε.Τ.

                     -Επιστημονικός Υπεύθυνος δύο ερευνητικών έργων στο πλαίσιο του προγράμματος
                         
 Κ. Καραθεοδωρής για την ενίσχυση της βασικής έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών

                     -Επιστημονικός Υπεύθυνος ερευνητικού έργου για την εκπόνηση διδακτορικής
                           διατριβής στο πλαίσιο του προγράμματος Ηράκλειτος Ι (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ – Γ΄ ΚΠΣ).

                     -Επιστημονικός Υπεύθυνος μεταδιδακτορικού ερευνητικού έργου στο πλαίσιο του
                           προγράμματος Πυθαγόρας (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ – Γ΄ ΚΠΣ).

                     -Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου «Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση Ανώτερων
                           Μαθηματικών με Αλγεβρική Υπολογιστική» (2006-08), στο πλαίσιο του Προγράμματος
                          
Ε & Τ Συνεργασίας των Δημοκρατιών Ελλάδας και Κύπρου της Γ.Γ.Ε.Τ.

 

 Αρχική Σελίδα