ΒιοστατιστικήΗ ύλη του μαθήματος από τα δύο βιβλία

 

Τα αποτελέσματα για τη Θεωρία του μαθήματος για όσους πρωτοετείς συμμετείχαν στις δύο Προόδους

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ΕΞΕΤΑΣΗ στο Εργαστήριο του μαθήματος ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Στην εξέταση που θα γίνει την Τρίτη 12 Ιουνίου 2018 και ώρα 10:00πμ-13:00μμ

·         για τους πρωτοετείς οι οποίοι (με την διαδικασία των προόδων) δεν έχουν εξεταστεί επιτυχώς στη θεωρία

ή δεν συμμετείχαν στις προόδους

οι συμμετέχοντες (δείτε εδώ τα ονόματά τους) θα εξεταστούν στις Αίθουσες των Εργαστηρίων 035 και 039.

Το υλικό των διαφανειών θα υπάρχει διαθέσιμο στους υπολογιστές του Εργαστηρίου για να το συμβουλευθείτε.

(Προσοχή: η ημερομηνία εξέτασης για τον κάθε φοιτητή θα τηρηθεί αυστηρά)

Εάν υπάρξουν διαθέσιμες θέσεις εργασίας με σειρά προτεραιότητας ( δείτε εδώ τα ονόματα )

θα μπορέσουν να εξεταστούν και όσοι δεν ακολούθησαν αυτόν τον κανόνα.


Παρακαλούνται όλοι να προσέλθουν εγκαίρως ώστε να τους υποδειχθεί η θέση τους.


Οι Αίθουσες των Εργαστηρίων 035 και 039 βρίσκονται στον ίδιο όροφο με τη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας
προς την πλευρά του κτιρίου που στεγάζεται το Τμήμα Μαθηματικών


 

Σημειώσεις Εργαστηρίου


Διαφάνειες Διαλέξεων


1o Φυλλάδιο Ασκήσεων "Περιγραφική Στατιστική"

2o Φυλλάδιο Ασκήσεων "Πιθανότητες"

3o Φυλλάδιο Ασκήσεων "Διαστήματα Εμπιστοσύνης"

4o Φυλλάδιο Ασκήσεων "Έλεγχοι παραμέτρων"

5o Φυλλάδιο Ασκήσεων "Χ2 Έλεγχοι"Ασκήσεις Επανάληψης 1 (θα βοηθούσε σημαντικά στο διάβασμά σας η προσπάθεια να τις λύσετε)

Ασκήσεις Επανάληψης 2


Ασκήσεις Επανάληψης 3 (με λύσεις, 18/06/2015)

Ασκήσεις Επανάληψης 4 (με λύσεις, 30/05/2017)