ΒιοστατιστικήΗ ύλη του μαθήματος από τα δύο βιβλίαΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ΕΞΕΤΑΣΗ

στο Εργαστήριο του μαθήματος ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

 
Η εξέταση θα γίνει τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017 στις
9:00-12:00 πμ στις Αίθουσες των Εργαστηρίων 035 και 040

Ονόματα φοιτητών

Οι φοιτητές θα πρέπει να προσέλθουν 5 λεπτά νωρίτερα από την ώρα έναρξης της εξέτασης για να τους υποδειχθεί η θέση τους.

 Οι Αίθουσες των Εργαστηρίων 035 και 040 βρίσκονται στον ίδιο όροφο με τη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας
προς την πλευρά του κτιρίου που στεγάζεται το Τμήμα Μαθηματικών

Εργαστήριο 2014-20151o Φυλλάδιο Ασκήσεων "Περιγραφική Στατιστική"

2o Φυλλάδιο Ασκήσεων "Πιθανότητες"


Ασκήσεις Επανάληψης 1 (θα βοηθούσε σημαντικά στο διάβασμά σας η προσπάθεια να τις λύσετε)

Ασκήσεις Επανάληψης 2


Ασκήσεις Επανάληψης 3 (με λύσεις, 18/06/2015)

Ασκήσεις Επανάληψης 4 (με λύσεις, 30/05/2017)

Περιγραφική Στατιστική

Πιθανότητες

Κατανομές

Κεντρικό Οριακό Θεώρημα

Διαστήματα Εμπιστοσύνης

Ασκηση στα Διαστήματα Εμπιστοσύνης 16/03/16

Έλεγχοι Υποθέσεων

Ασκήσεις Διαστήματα Εμπιστοσύνης και Έλεγχοι Υποθέσεων

Χ^2 'Ελεγχος

Γραμμικό Μοντέλο