ΑΜ ΠΑΛΑΙΟ ΑΜ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΩΡΙΑ  ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 
1005060 101120113367   5 3,5
1005065 101120113372 8 8 8 Όσοι έχουν ΑΜ με πράσσινο χρώμα, έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα
1005075 101120113387 5 5 5
1005112 101120123451 8,5 5 6 Όσοι έχουν ΑΜ με μπλέ χρώμα, "κρατούν" τον βαθμό τους (είτε εργαστηρίου είτε θεωρίας που είναι >=5)
1005120 101120123464   2,5 2  και πρέπει να εξεταστούν στο άλλο κομμάτι που είναι κόκκινο ή λείπει
1005129 101120123474 5 5,5 5,5
1005148 101120123505 10 9 9,5 Όσοι έχουν ΑΜ με κόκκινο χρώμα πρέπει να εξεταστούν εκ νέου και στο εργαστήριο και στη θεωρία
1005201 101120123577 5 5 5
1005220 101120133597 5 3 3,5
  101120133640* 6,5 9 8* * τα ονόματά σας δεν βρίσκονται στις καταστάσεις του μαθήματος
1005257 101120133642 5 5 5
1005264 101120133651 7 3,5 4,5
1005281 101120133672 8 3,5 4,5
1005297 101120133691 9,5 6 7
1019412     3 2
1020223     3,5 2,5
1020405     7,5 4,5
1047985   6 5 5,5
1047992   7 5,5 6
1047993     3 2
1048010   6,5   2
1048071   6 5 5,5
1049888     8 4,5
1048068   6,5 6,5 6,5
1052329   5 1 2
1052331   8 8 8
1052338   9 8 8,5
1052341   8,5 8,5 8,5
1052342   2   0,5
1052343   5,5 5,5 5,5
1052349   5 8,5 7,5
1052353     0,5 0,5
1052357   6,5 8 7,5
1052361   6 8 7,5
1052364   7 6,5 6,5
1052374     6 4
1052376   5 6,5 6
1052377   5 7 6,5
1052378   6,5 8,5 8
1052385   3 3 3
1052398   7,5 4 5
1052405   0   0
1052411   9,5 9 9
1052412     2,5 2
1052419   5 3,5 4
1052430     5 3,5
1052433   8 5 6
1056030   7 3,5 4,5
1056034   0,5   0
1057019   5,5 5,5 5,5
1057193   5,5 4 4,5
1057195   5,5 2 3
1058211   6 3 4