ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Ι:  Περίοδος Ιουνίου 2016 (Εξέταση 14/06/2016)       Διδάσκων: Β. Πιπερίγκου
ΑΜ Βαθμός
1 99084 0
2 03261 0
3 03276 5
4 04099 6,5
5 04134 0
6 04218 1,5
7 07257 2,5
8 09044 1
9 09192 1,5
10 09301 1,5
11 09322 3
12 10156 5 Για τα γραπτά Πέμπτη 07/07/2016     13:00-14:00
13 10169 2,5
14 10227 5
15 10245 5
16 11029 5,5
17 11215 5
18 11233 5