Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Στοιχεία Στατιστικής και Πιθανοτήτων
1η και 2η Διάλεξη στην "Περιγραφική Στατιστική"


3η και 4η Διάλεξη σε "Στοιχεία Πιθανότητων"


5η και 6η Διάλεξη σε "Βασικές κατανομές"


Ασκήσεις ΕπανάληψηςΛυμένες Ασκήσεις Επαναληπτικό Μάθημα 12/01/2016