Εφαρμοσμένα ΜαθηματικάΣτοιχεία Στατιστικής και Πιθανοτήτων1η και 2η Διάλεξη στην "Περιγραφική Στατιστική"


3η και 4η Διάλεξη σε "Στοιχεία Πιθανότητων"


5η και 6η Διάλεξη σε "Βασικές κατανομές"Ασκήσεις Επανάληψης

Λυμένες Ασκήσεις Επαναληπτικό Μάθημα 11/01/2018

 

Λυμένες Ασκήσεις Επαναληπτικό Μάθημα 12/01/2016