ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Aριστα 90 Aριστα 10 Πλήθος                            Aριστα 10
A/A A.M. Επίθετο Όνομα Γραπτή εξέταση Παρουσίαση Ασκήσεις Συνολικός Τελικός
1 268 ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ   6,42   2,57 3,00
2 269 ΓΑΖΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ   6,58   2,63 3,00
3 270 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 30 7,75 5,67 5,67 6,00
4 271 ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ       0,00 0,00
5 275 ΚΑΛΚΟΥΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ   7,75 7,50 3,85 4,00
6 276 ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 51 8,58 10,92 7,93 8,00
7 277 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑ ΙΣΜΗΝΗ 55 7,58 10,00 7,70 8,00
8 278 ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ       0,00 0,00
9 256 ΚΟΛΛΙΑ ΗΛΙΑΝΑ 47 7,08 9,83 6,95 7,00
10 280 ΛΟΥΚΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 46 7,75   6,17 6,00
11 267 ΨΑΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   8,00   3,20 3,00
12 284 ΠΑΡΑΜΕΡΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 26 7,75 3,50 5,18 5,00
Συνολικός=(60%Γραπτής εξέτασης +40% Παρουσίασης)+ 10% Ασκήσεις 
με στρογγύλευση προκύπτει ο ΤΕΛΙΚΟΣ
Για όσους δεν εξετάστηκαν επιτυχώς, για δική τους διευκόλυνση, δεν θα σταλεί βαθμός στη Γραμματεία
και κρατούν το βαθμό από την παρουσίαση, εκτός βεβαίως και αν επιθυμούν να τον βελτιώσουν.