Πολυμεταβλητή Στατιστική Ακαδημαϊκό Έτος 2007-08
Εξέταση Μεταπτυχιακών (08/07/2010) Στατιστική ΙΙ

Λίγη Aλγεβρα...

1o Εργαστήριο σε S-Plus 5/06/2008Επείγουσα Ανακοίνωση 24/09/20082o Εργαστήριο σε Κύριες Συνιστώσες και Παραγοντική Ανάλυση 30/09/2008

Διαφάνειες για Παραγοντική Ανάλυση

Διαφάνειες για Διαχωριστική Ανάλυση