Μαθήματα και Διδασκαλία για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017–2018


 1. Αριθμητική Ανάλυση ΙΙ — Προπτυχιακό Μάθημα 4ου Εξάμηνου (Εαρινό)   [Κωδικός Μαθήματος IC231 (Ευδόξου 13Υ060)] [ECTS 6]
  1. Γενικές Πληροφορίες του Μαθήματος
  2. Περίγραμμα του Μαθήματος
  3. Λογισμικό του Μαθήματος
 2. Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων — Προπτυχιακό Μάθημα 6ου Εξάμηνου (Εαρινό)   [Κωδικός Μαθήματος IC335 (Ευδόξου 13Υ080)] [ECTS 6]
  1. Γενικές Πληροφορίες του Μαθήματος
  2. Περίγραμμα του Μαθήματος
  3. Λογισμικό του Μαθήματος
 3. Μικροϋπολογιστές — Προπτυχιακό Μάθημα 6ου Εξάμηνου (Εαρινό)   [Κωδικός Μαθήματος IC362 (Ευδόξου 13Υ210)] [ECTS 6]
  1. Γενικές Πληροφορίες του Μαθήματος
  2. Περίγραμμα του Μαθήματος
  3. Λογισμικό του Μαθήματος
 4. Αριθμητική Επίλυση Υπερβατικών Εξισώσεων — Προπτυχιακό Μάθημα 7ου Εξάμηνου (Χειμερινό)   [Κωδικός Μαθήματος IC463 (Ευδόξου 13Υ110)] [ECTS 6]
  1. Γενικές Πληροφορίες του Μαθήματος
  2. Περίγραμμα του Μαθήματος
  3. Λογισμικό του Μαθήματος
 5. Διπλωματική Εργασία — Προπτυχιακό Μάθημα 7ου—8ου Εξάμηνου (Ετήσιο)   [Κωδικός Μαθήματος AL461] [ECTS 12]
  1. Γενικές Πληροφορίες του Μαθήματος
  2. Περίγραμμα του Μαθήματος
  3. Λογισμικό του Μαθήματος
 6. Αριθμητικές Μέθοδοι και Υπολογιστικά Εργαλεία (συνδιδάσκων) — Μεταπτυχιακό Μάθημα 1ου Εξάμηνου (Χειμερινό) [ECTS 7.5] του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων» του Τμήματος Μαθηματικών και του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Το μάθημα θεωρείται «Μάθημα Κορμού (Υποχρεωτικό)» των κατευθύνσεων: (Α) Μαθηματικές Θεμελιώσεις της Επιστήμης των Υπολογιστών και Εφαρμογές στην Τεχνητή Εξαγωγή Συμπερασμάτων και Αποφάσεων, (Β) Στατιστική, Επιχειρησιακή Έρευνα και Εφαρμογές στις Αποφάσεις και (Γ) Θεωρία Αριθμητικών Υπολογισμών και Εφαρμογές στις Αποφάσεις.
 7. Ειδικά Θέματα Αριθμητικής Ανάλυσης — Μεταπτυχιακό Μάθημα 2ου Εξάμηνου (Εαρινό) [ECTS 7.5] του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων» του Τμήματος Μαθηματικών και του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Το μάθημα θεωρείται «Υποχρεωτικό Μάθημα» της κατεύθυνσης: (Γ) Θεωρία Αριθμητικών Υπολογισμών και Εφαρμογές στις Αποφάσεις.
 8. Αριθμητική Ανάλυση (συνδιδάσκων) — Μεταπτυχιακό Μάθημα 1ου Εξάμηνου (Χειμερινό) [ECTS 10] του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές» του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Το μάθημα θεωρείται «Υποχρεωτικό Μάθημα» της κατεύθυνσης: (Γ) Υπολογιστικά Μαθηματικά και Υπολογιστική Νοημοσύνη.
 9. Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων (συνδιδάσκων) — Μεταπτυχιακό Μάθημα 2ου Εξάμηνου (Εαρινό) [ECTS 10] του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές» του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Το μάθημα θεωρείται «Μάθημα Επιλογής» της κατεύθυνσης: (Γ) Υπολογιστικά Μαθηματικά και Υπολογιστική Νοημοσύνη.