::Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου, 2018
Εγγραφές-Μετεγγραφές Εκτύπωση E-mail

Εγγραφές - Μετεγγραφές


Εγγραφές σε Μαθήματα

1) Για το χειμερινό εξάμηνο οι νεοεισαγόμενοι φοιτητές εγγράφονται εντός της προθεσμίας που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ενώ οι υπόλοιποι φοιτητές εγγράφονται μέσα στον Οκτώβριο, σε ημερομηνίες που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος και ανακοινώνονται εγκαίρως στους φοιτητές.

2) Για το εαρινό εξάμηνο όλοι οι φοιτητές εγγράφονται μέσα στον Φεβρουάριο σε ημερομηνίες που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος και ανακοινώνονται εγκαίρως στους φοιτητές. Δεδομένου ότι παράταση των προθεσμιών δεν νοείται, οι εγγραφές μπορούν να πραγματοποιούνται με αιτήσεις που υποβάλλονται και ταχυδρομικά

Οι φοιτητές υποχρεούνται στην αρχή κάθε εξαμήνου και μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος να δηλώσουν στη γραμματεία του Τμήματος τα μαθήματαπου θα παρακολουθήσουν. Για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος και στην περίπτωσηπου αυτό δεν λειτουργεί, η Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Η δήλωση δεν μπορεί να περιλαμβάνει τα εξαρτημένα από προαπαιτούμενα μαθήματα, στα οποία δεν έχει εκπληρωθεί η προαπαίτηση. Η γραμματεία μέσα σε δέκα ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων των φοιτητών αποστέλλει στους διδάσκοντες κατάλογο των φοιτητών που γράφτηκαν σε κάθε μάθημα.


Μετεγγραφές

Πληροφορίες για μετεγγραφές θα βρείτε στα έγγραφα: 1, 2, 3, 4 και 5.

Περισσότερα για έντυπα-αιτήσεις μπορείτε να βρείτε εδώ.

Η εγκύκλιος για τις μεταγγραφές 2012-2013 μπορεί να βρεθεί εδώ .

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(c) 2007-2018 Τμήμα Μαθηματικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.