::Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου, 2018
Μεταπτυχιακές Σπουδές

Πληροφορίες Μεταπτυχιακών Σπουδών


Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Μαθηματικών, έχουν, εδώ και χρόνια, πολύ αυξημένη αναγνωρισιμότητα και ζήτηση και αναδεικνύονται θύλακες ερευνητικής αριστείας και κόμβοι διάδρασης και συνεργασίας με άλλα Πανεπιστημιακά Τμήματα.

Η φιλοσοφία και ο χαρακτήρας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών διέπονται από αρχές όπως, αξιοκρατία, σύγχρονα Προγράμματα Σπουδών, καθηγητές με εμπειρία και βαθειά γνώση, διεπιστημονικό υπόβαθρο υψηλού επιπέδου, εξοικείωση με τις σύγχρονες μεθόδους και τις νέες τεχνολογίες.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών βρίσκονται, σε ένα υψηλό επίπεδο και αποβλέπουν στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και την ανάπτυξη δεξιοτήτων και πρακτικών, που θα αξιοποιηθούν από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές για την επαγγελματική και κοινωνική τους εξέλιξη.

Επίπεδα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Τμήμα Μαθηματικών είναι οργανωμένες σε δυο επίπεδα και καταλήγουν στην απονομή των ακόλουθων Διπλωμάτων:

[A]    Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.). Στα Π.Μ.Σ. β΄κύκλου γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων καθορίζεται στον οικείο Εσωτερικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε προγράμματος. Η φοίτηση διαρκεί τουλάχιστον τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6). Όλα τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους φοίτησης.

[B]    Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.). Στον γ΄ κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών, ως υποψήφιοι διδάκτορες, γίνονται δεκτοί κάτοχοι Μ.Δ.Ε., οι οποίοι πληρούν και τις ειδικότερες προϋποθέσεις που καθορίζονται στον οικείο Εσωτερικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η χρονική διάρκεια για την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών για Μ.Δ.Ε.

Στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών προσφέρονται τα παρακάτω προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών τα οποία καταλήγουν στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης:

ΠΜΣ “Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές” στις κατευθύνσεις:

  • Θεωρητικά Μαθηματικά
  • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
  • Υπολογιστικά Μαθηματικά και Υπολογιστική Νοημοσύνη
  • Διδακτική Μαθηματικών

Πληροφορίες: Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών, κτίριο Βιολογίας/Μαθηματικού, γραφείο 152, τηλ. 2610/99-6750, fax: 2610/99-7307, e-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε

ΔΠΜΣ “Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων” στις κατευθύνσεις:

  • Μαθηματικές Θεμελιώσεις της Επιστήμης των Υπολογιστών και Εφαρμογές στην Τεχνητή Εξαγωγή Συμπερασμάτων και Αποφάσεων
  • Στατιστική, Επιχειρησιακή Έρευνα και Εφαρμογές στις Αποφάσεις
  • Θεωρία Αριθμητικών Υπολογισμών και Εφαρμογές στις Αποφάσεις

Πληροφορίες: Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών, κτίριο Βιολογίας/Μαθηματικού, γραφείο 152, τηλ.: 2610/99-6750, fax: 2610/99-7307, e-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε

ΔΠΜΣ “Περιβαλλοντικές Επιστήμες”

Πληροφορίες: Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας, κτίριο Γεωλογίας, ισόγειο, τηλ.: 2610/99-7925, fax:2610/99-1900, e-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε

 

 
(c) 2007-2018 Τμήμα Μαθηματικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.