::Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου, 2018
Πορεία Πλήρωσης Θέσεων ΔΕΠ Εκτύπωση E-mail

Πορεία Πλήρωσης Θέσεων ΔΕΠ


neo.gif

Απόκρυψη Όλων | Εμφάνιση Όλων

Θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Aναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Μηχανική"

Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή.
Γνωστικό Αντικείμενο: "Μηχανική".
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1058/08.08.2014 τ.Γ΄. (ΦΕΚ Προκήρυξης).
Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανωτέρω θέση: 24-11-2014.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα της Γραμματείας του Τμήματος: 2610-996735.

Συγκρότηση 7μελούς Επιτροπής Κρίσης: Συγκρότηση 7μελούς Επιτροπής Κρίσης.
Ανασυγκρότηση 7μελούς Επιτροπής Κρίσης:
Ανασυγκρότηση 7μελούς Επιτροπής Κρίσης.
1η Συνεδρίαση 7μελούς Επιτροπής Κρίσης: Πρακτικό 1ης Συνεδρίασης.
2η Συνεδρίαση 7μελούς Επιτροπής Κρίσης: Πρακτικό 2ης Συνεδρίασης.

01.02.2016. Εκλέχθηκε ο κ. Γεώργιος Τσιάτας.

 
Θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Γενική Τοπολογία και Eφαρμογές Aυτής"

Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή.
Γνωστικό Αντικείμενο: "Γενική Τοπολογία και εφαρμογές αυτής".
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 542/28.04.2014 τ.Γ΄. (ΦΕΚ Προκήρυξης).
Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανωτέρω θέση: 02-7-2014.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα της Γραμματείας του Τμήματος: 2610-996735.

Συγκρότηση 7μελούς Επιτροπής Κρίσης: Συγκρότηση 7μελούς Επιτροπής Κρίσης.
Αναπλήρωση τακτικών μελών της 7μελούς Επιτροπής Κρίσης: Αναπλήρωση τακτικών μελών της 7μελούς Επιτροπής Κρίσης.
1η Συνεδρίαση 7μελούς Επιτροπής Κρίσης: Πρακτικό 1ης Συνεδρίασης.
Πρόσκληση 2ης Συνεδρίασης 7μελούς Επιτροπής Κρίσης: Πρόσκληση 2ης Συνεδρίασης.

2η Συνεδρίαση 7μελούς Επιτροπής Κρίσης: Πρακτικό 2ης Συνεδρίασης.

10.02.2015. Ο κ. Δημήτριος Γεωργίου προήχθη (ομόφωνα και παμψηφεί) στη βαθμίδα του Καθηγητή.
19.06.2015. Ο κ. Δημήτριος Γεωργίου ορκίστηκε και ανέλαβε καθήκοντα στη βαθμίδα του Καθηγητή (ΦΕΚ διορισμού).

 
Θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Θεωρία Αλγορίθμων με έμφαση στην Υπολογιστική Γεωμετρία"

Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή.
Γνωστικό Αντικείμενο: "Θεωρία Αλγορίθμων με έμφαση στην Υπολογιστική Γεωμετρία".
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 257/05.03.2014 τ.Γ΄. (ΦΕΚ Προκήρυξης).
Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανωτέρω θέση: 12-5-2014.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα της Γραμματείας του Τμήματος: 2610-996735.

Συγκρότηση 7μελούς Επιτροπής Κρίσης
Συγκρότηση 7μελούς Επιτροπής Κρίσης.
Πρόσκληση 2ης Συνεδρίασης 7μελούς Επιτροπής Κρίσης: Πρόσκληση 2ης Συνεδρίασης. 
1η Συνεδρίαση 7μελούς Επιτροπής Κρίσης: Πρακτικό 1ης Συνεδρίασης.
2η Συνεδρίαση 7μελούς Επιτροπής Κρίσης: Πρακτικό 2ης Συνεδρίασης
.

02.03.2015. Ο κ. Παναγιώτης Αλεβίζος προήχθη (ομόφωνα και παμψηφεί) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή.
19.06.2015.Ο κ. Παναγιώτης Αλεβίζος ορκίστηκε και ανέλαβε καθήκοντα στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (ΦΕΚ διορισμού).

 
Θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Λογική και Θεωρία Κατηγοριών"

Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή.
Γνωστικό Αντικείμενο: "Λογική και Θεωρία Κατηγοριών".
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 768 (25.07.2013.τ.Γ). (ΦΕΚ Προκήρυξης).
Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανωτέρω θέση: 30-9-2013.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα της Γραμματείας του Τμήματος: 2610-996735.

Συγκρότηση 7μελούς Επιτροπής Κρίσης: Συγκρότηση 7μελούς Επιτροπής Κρίσης.
Αναπλήρωση τακτικού μέλους της 7μελούς Επιτροπής Κρίσης: Αναπλήρωση τακτικού μέλους της 7μελούς Επιτροπής Κρίσης.
1η Συνεδρίαση 7μελούς Επιτροπής Κρίσης: 
Πρακτικό 1ης Συνεδρίασης.
Πρόσκληση 2ης Συνεδρίασης 7μελούς Επιτροπής Κρίσης: Πρόσκληση 2ης Συνεδρίασης.

18.02.2014. Ο κ. Παναγής Καραζέρης προήχθη (ομόφωνα και παμψηφεί) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή.
2η Συνεδρίαση 7μελούς Επιτροπής Κρίσης: Πρακτικό 2ης Συνεδρίασης.
20.05.2015. Ο κ. Παναγής Καραζέρης παρείχε διαβεβαίωση (αντί όρκου) και ανέλαβε καθήκοντα στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (ΦΕΚ διορισμού)

 
Θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Μαθηματικές και Στοχαστικές μέθοδοι στις Επιχειρησιακές Έρευνες"

Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή.
Γνωστικό Αντικείμενο: "Μαθηματικές και Στοχαστικές μέθοδοι στις Επιχειρησιακές Έρευνες".
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 286/11.03.2013 τ.Γ΄. (ΦΕΚ Προκήρυξης).
Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανωτέρω θέση: 13-5-2013.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα της Γραμματείας του Τμήματος: 2610-996735.

Συγκρότηση 7μελούς Επιτροπής Κρίσης: Συγκρότηση 7μελούς Επιτροπής Κρίσης.

1η Συνεδρίαση 7μελούς Επιτροπής Κρίσης: Πρακτικό 1ης Συνεδρίασης.
Πρόσκληση 2ης Συνεδρίασης 7μελούς Επιτροπής Κρίσης: Πρόσκληση 2ης Συνεδρίασης .  

13.06.2014. O κ. Tσάντας Νικόλαος προήχθη (ομόφωνα και παμψηφεί) στη βαθμίδα του Καθηγητή.
2η Συνεδρίαση 7μελούς Επιτροπής Κρίσης: Πρακτικό 2ης Συνεδρίασης.
07.11.2014. O κ. Tσάντας Νικόλαος ορκίστηκε και ανέλαβε καθήκοντα στη βαθμίδα του Καθηγητή (ΦΕΚ διορισμού)

 
Θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Μιγαδική Ανάλυση"

Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή.
Γνωστικό Αντικείμενο: "Μιγαδική Ανάλυση".
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 286/11.03.2013 τ.Γ΄ (
ΦΕΚ Προκήρυξης).
Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανωτέρω θέση: 13-5-2013.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα της Γραμματείας του Τμήματος: 2610-996735.

Συγκρότηση 7μελούς Επιτροπής Κρίσης: Συγκρότηση 7μελούς Επιτροπής Κρίσης.
Αναπλήρωση τακτικού μέλους της 7μελούς Επιτροπής Κρίσης: Αναπλήρωση τακτικού μέλους της 7μελούς Επιτροπής Κρίσης.

1η Συνεδρίαση 7μελούς Επιτροπής Κρίσης: Πρακτικό 1ης Συνεδρίασης.
Πρόσκληση 2ης Συνεδρίασης 7μελούς Επιτροπής Κρίσης: Πρόσκληση 2ης Συνεδρίασης. 

10.06.2014. H κ. Βάγια Βλάχου προήχθη (ομόφωνα και παμψηφεί) στη βαθμίδα της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας.
2η Συνεδρίαση 7μελούς Επιτροπής Κρίσης: Πρακτικό 2ης Συνεδρίασης.
07.11.2014. Η κ. Βάγια Βλάχου παρείχε διαβεβαίωση (αντί όρκου) και ανέλαβε καθήκοντα στη βαθμίδα της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας (ΦΕΚ διορισμού)

 
Θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Γεωμετρία"

Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή.
Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωμετρία.
ΦΕΚ Δημοσίευσης:
275/07.03.2013 τ.Γ΄ (ΦΕΚ Προκήρυξης).
Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανωτέρω θέση: 13-5-2013.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα της Γραμματείας του Τμήματος: 2610-996735.

Συγκρότηση 7μελούς Επιτροπής Κρίσης: Συγκρότηση 7μελούς Επιτροπής Κρίσης.

1η Συνεδρίαση 7μελούς Επιτροπής Κρίσης: Πρακτικό 1ης Συνεδρίασης.
Πρόσκληση 2ης Συνεδρίασης 7μελούς Επιτροπής Κρίσης: Πρόσκληση 2ης Συνεδρίασης.

04.06.2014. Ο κ. Ανδρέας Αρβανιτογεώργος προήχθη (ομόφωνα και παμψηφεί) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή.
2η Συνεδρίαση 7μελούς Επιτροπής Κρίσης: Πρακτικό 2ης Συνεδρίασης.
30.12.2014. Ο κ. Ανδρέας Αρβανιτογεώργος ορκίστηκε και ανέλαβε καθήκοντα στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή
(ΦΕΚ διορισμού, ΦΕΚ διόρθωσης)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(c) 2007-2018 Τμήμα Μαθηματικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.