Εισαγωγή στην Ανάλυση Δεδομένων με SPSS

Τα εργαστηριακά μαθήματα γίνονται στις αίθουσες Β/Μ 035 και Β/Μ 015 του Τμήματος Μαθηματικών, τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

Τμήμα 1: Τετάρτη, 13:00 - 15:00, Β/Μ 035

Τμήμα 2: Τετάρτη, 13:00 - 15:00, Β/Μ 015

Τα μαθήματα θεωρίας με τον κ. Φ. Αλεβίζο γίνονται στις αίθουσες των Α.Θ.Ε., τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

Τρίτη, 15:00 - 17:00, ΑΘΕ 8

Πέμπτη, 13:00 - 15:00, ΑΘΕ 2


Ανακοινώσεις

Την Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2008 και ώρα 13:00, θα γίνει η εξέταση του εργαστηριακού μαθήματος και για τα δύο τμήματα στην αίθουσα-εργαστήριο Β/Μ 015!