ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ESERVICE.UPATRAS.GR

A.  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

A1. Αίτηση Αναγνώρισης Μαθημάτων[ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ]

 • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας των μαθημάτων προς αναγνώριση από το Τμήμα Προέλευσης
 • Περιγραφή του μαθήματος ή των μαθημάτων του Τμήματος Προέλευσης με βάση τα οποία ζητείται η αναγνώριση (βλ. Οδηγό Σπουδών Τμ. Προέλευσης)

 Α.2   Αίτηση Αναστολής Φοίτησης Προπτυχιακών Φοιτητών[ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ]

 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 • Προσκόμιση της πρωτότυπης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας στην Γραμματεία του τμήματος (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ).
 • Υπεύθυνη Δήλωση Απώλειας ή Μη έκδοσης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας από https://www.gov.gr, σε περίπτωση που ο φοιτητής έχει απωλέσει ή δεν έχει εκδώσει Ακαδημαϊκή Ταυτότητα.
 • Τυχόν εκκρεμότητες με τις Φοιτητικές Εστίες, τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών, τη σίτιση και το Erasmus, θα ελέγχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

 Α.3   Αίτηση Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης/Περάτωσης Σπουδών Προπτυχιακών Φοιτητών  Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται ΠΡΙΝ την Ημερομηνία Ανακήρυξης Αποφοίτων από το Τμήμα.[ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ]

 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 • Αντίγραφο ακαδημαϊκής ταυτότητας.
 • Υπεύθυνη Δήλωση Απώλειας ή Μη έκδοσης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας από https://www. gov.gr, σε περίπτωση που ο φοιτητής έχει απωλέσει ή δεν έχει εκδώσει Ακαδημαϊκή Ταυτότητα.
 • Άλλα απαιτούμενα Δικαιολογητικά : Έντυπο αίτησης ορκωμοσίας που χορηγείται από την Γραμματεία.

  Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται ΜΕΤΑ την Ημερομηνία Ανακήρυξης Αποφοίτων από το Τμήμα.[ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ]

 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 • Προσκόμιση της πρωτότυπης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας στην Γραμματεία του τμήματος (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ).
 • Υπεύθυνη Δήλωση Απώλειας ή Μη έκδοσης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας από https://www. gov.gr, σε περίπτωση που ο φοιτητής έχει απωλέσει ή δεν έχει εκδώσει Ακαδημαϊκή Ταυτότητα.
 • Άλλα απαιτούμενα Δικαιολογητικά : Έντυπο αίτησης ορκωμοσίας που χορηγείται από την Γραμματεία.

 Α.4   Αίτηση Δήλωσης Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας  [ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ]

 • Έντυπο αίτησης που χορηγεί η Γραμματεία

 Α.5   Αίτηση Διαγραφής [ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ]

 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 • Προσκόμιση της πρωτότυπης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας στην Γραμματεία του τμήματος (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ).
 • Υπεύθυνη Δήλωση Απώλειας ή Μη έκδοσης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας από https://www. gov.gr, σε περίπτωση που ο φοιτητής έχει απωλέσει ή δεν έχει εκδώσει Ακαδημαϊκή Ταυτότητα.
 • Τυχόν εκκρεμότητες με τις Φοιτητικές Εστίες, τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών, τη σίτιση και το Erasmus θα ελέγχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

 Α.6   Αίτηση Εκπρόθεσμης Δήλωσης Μαθημάτων [ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ] Δεν Απαιτούνται, μόνο εφόσον υποδεικνύουν τους λόγους που δεν πραγματοποιήθηκε η δήλωση εμπρόθεσμα

Στην ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνονται το μάθημα, ο κωδικός του μαθήματος καθώς και το εξάμηνο που ο φοιτητής επιθυμεί να δηλώσει κάθε μάθημα 

Α.7   Αίτηση Επανεξέτασης Προακτέου Βαθμού [ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ] Δεν Απαιτούνται

Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να δηλώσουν για επανεξέταση ΜΟΝΟ τα μαθήματα ΚΟΡΜΟΥ του τρέχοντος ακαδ. έτους φοίτησής τους. Στο αίτημα να αναγράφεται ΚΑΙ ο διδάσκων που είχε επιλέξει ο φοιτητής στο εξάμηνο. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την οδηγία, η αίτηση των φοιτητών δεν θα εξυπηρετηθεί από την Γραμματεία. 

Α.8   Αίτηση Ορκωμοσίας Προπτυχιακών Φοιτητών Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί προγενέστερη Αίτηση Βεβαίωση Περάτωσης[ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ]Δεν Απαιτούνται να επισυναφθούν πάλι Δικαιολογητικά στην Αίτηση Ορκωμοσίας Σε περίπτωση που ΔΕΝ έχει υποβληθεί προγενέστερη Αίτηση Βεβαίωση Περάτωσης [ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ]

 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 • Προσκόμιση της πρωτότυπης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας στην Γραμματεία του τμήματος (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ).
 • Υπεύθυνη Δήλωση Απώλειας ή Μη έκδοσης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας από https://www. gov.gr, σε περίπτωση που ο φοιτητής έχει απωλέσει ή δεν έχει εκδώσει Ακαδημαϊκή Ταυτότητα.
 • Άλλα απαιτούμενα Δικαιολογητικά : Έντυπο αίτησης ορκωμοσίας που χορηγείται από την Γραμματεία.
 • Τυχόν εκκρεμότητες με τις Φοιτητικές Εστίες, τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών, τη σίτιση και το Erasmus, θα ελέγχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες

 Α.9    Αίτηση Συμμετοχής στις Κατατακτήριες Εξετάσεις[ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ]

 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 • Αντίγραφα Πτυχίων.
 • Πιστοποιητικά Αναλυτικής Βαθμολογίας.
 • Απόφαση Ισοτιμίας Τίτλων Σπουδών (όπου απαιτείται).
 
Πληροφορίες σχετικά με την Αναστολή Φοίτησης
          Πληροφορίες σχετικά με την Μερική Φοίτηση
 
           

 Β.  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Β1.    Αίτηση Αναστολής Φοίτησης Μεταπτυχιακών Φοιτητών

   [ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ]

 1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Προσκόμιση της πρωτότυπης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας στην Γραμματεία του τμήματος (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ).
 3. Υπεύθυνη Δήλωση Απώλειας ή Μη έκδοσης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας από https://www. gov.gr, σε περίπτωση που ο φοιτητής έχει απωλέσει ή δεν έχει εκδώσει Ακαδημαϊκή Ταυτότητα.
 4. Τυχόν εκκρεμότητες με τις Φοιτητικές Εστίες, τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών, τη σίτιση και το Erasmus θα ελέγχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Β2.    Αίτηση Βεβαίωσης Έγκρισης Απονομής Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών

          [ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ]

 1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Προσκόμιση της πρωτότυπης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας στην Γραμματεία του τμήματος (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ).
 3. Υπεύθυνη Δήλωση Απώλειας ή Μη έκδοσης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας από https://www. gov.gr, σε περίπτωση που ο φοιτητής έχει απωλέσει ή δεν έχει εκδώσει Ακαδημαϊκή Ταυτότητα.

Β3.    Αίτηση Διαγραφής

         [ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ]

 1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Προσκόμιση της πρωτότυπης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας στην Γραμματεία του τμήματος (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ).
 3. Υπεύθυνη Δήλωση Απώλειας ή Μη έκδοσης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας από https://www. gov.gr, σε περίπτωση που ο φοιτητής έχει απωλέσει ή δεν έχει εκδώσει Ακαδημαϊκή Ταυτότητα.
 4. Τυχόν εκκρεμότητες με τις Φοιτητικές Εστίες, τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών, τη σίτιση και το Erasmus θα ελέγχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

 

Β4.   Αίτηση Συμμετοχής στην Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί προγενέστερη Αίτηση Έγκρισης Απονομής Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών 

[ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ]

 Δεν Απαιτούνται να επισυναφθούν πάλι Δικαιολογητικά στην Αίτηση Ορκωμοσίας

 

Σε περίπτωση που ΔΕΝ έχει υποβληθεί προγενέστερη Αίτηση Έγκρισης Απονομής Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών  

[ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ]

 1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Προσκόμιση της πρωτότυπης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας στην Γραμματεία του τμήματος (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ).
 3. Υπεύθυνη Δήλωση Απώλειας ή Μη έκδοσης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας από https://www. gov.gr, σε περίπτωση που ο φοιτητής έχει απωλέσει ή δεν έχει εκδώσει Ακαδημαϊκή Ταυτότητα.
 4. Τυχόν εκκρεμότητες με τις Φοιτητικές Εστίες, τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών, τη σίτιση και το Erasmus θα ελέγχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

 

Γ.   ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Γ1.    Αίτηση Αναστολής Φοίτησης Υπ. Διδακτόρων

 [ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ]

 1. 1.   Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 2. 2.   Προσκόμιση της πρωτότυπης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας στην Γραμματεία του τμήματος (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ).
 3. 3.   Υπεύθυνη Δήλωση Απώλειας ή Μη έκδοσης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας από https://www. gov.gr, σε περίπτωση που ο φοιτητής έχει απωλέσει ή δεν έχει εκδώσει Ακαδημαϊκή Ταυτότητα.
 4. Τυχόν εκκρεμότητες με τις Φοιτητικές Εστίες, τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών, τη σίτιση και το Erasmus θα ελέγχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Γ2.    Αίτηση Βεβαίωσης Αναγόρευσης σε Διδάκτορα Τμήματος

 [ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ]

 1. 1.   Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 2. 2.   Προσκόμιση της πρωτότυπης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας στην Γραμματεία του τμήματος (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ).
 3. 3.   Υπεύθυνη Δήλωση Απώλειας ή Μη έκδοσης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας από https://www. gov.gr, σε περίπτωση που ο φοιτητής έχει απωλέσει ή δεν έχει εκδώσει Ακαδημαϊκή Ταυτότητα.

Γ3.   Αίτηση Διαγραφής

[ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ]

 1. 1.   Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 2. 2.   Προσκόμιση της πρωτότυπης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας στην Γραμματεία του τμήματος (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ).
 3. 3.   Υπεύθυνη Δήλωση Απώλειας ή Μη έκδοσης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας από https://www. gov.gr, σε περίπτωση που ο φοιτητής έχει απωλέσει ή δεν έχει εκδώσει Ακαδημαϊκή Ταυτότητα.
 4. Τυχόν εκκρεμότητες με τις Φοιτητικές Εστίες, τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών, τη σίτιση και το Erasmus θα ελέγχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Γ4.   Αίτηση Ορκωμοσίας Διδακτόρων

Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί προγενέστερη Αίτηση Βεβαίωσης Αναγόρευσης σε Διδάκτορα Τμήματος

[ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ]

 Δεν Απαιτούνται να επισυναφθούν πάλι Δικαιολογητικά στην Αίτηση Ορκωμοσίας

 

Σε περίπτωση που ΔΕΝ έχει υποβληθεί προγενέστερη Αίτηση Βεβαίωσης Αναγόρευσης σε Διδάκτορα Τμήματος 

[ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ]

 1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 2. 2.   Προσκόμιση της πρωτότυπης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας στην Γραμματεία του τμήματος (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ).
 3. 3.   Υπεύθυνη Δήλωση Απώλειας ή Μη έκδοσης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας από https://www. gov.gr, σε περίπτωση που ο φοιτητής έχει απωλέσει ή δεν έχει εκδώσει Ακαδημαϊκή Ταυτότητα.
 4. 4.   Τυχόν εκκρεμότητες με τις Φοιτητικές Εστίες, τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών, τη σίτιση και το Erasmus θα ελέγχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

 Μετά την υποβολή του αιτήματός τους στο https://eservice.upatras.gr θα πρέπει οι φοιτητές να αποστέλλουν το αιτήματός τους από τον ιδρυματικό τους λογαριασμό ΚΑΙ στο secr-math@math.upatras.gr με το ανάλογο θέμα: " Αίτηση ……… τον Α.Μ. τους και το ονοματεπώνυμο τους" .

keyboard_arrow_up