12/11/2022 
Πρόσληψη Εντεταλμένου Διδάσκοντα για διδασκαλία του μαθήματος: Διακριτά Μαθηματικά
Περισσότερα

 

25/03/2022 
Προκύρηξη θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα Επίκουρου με θητεία με γνωστικό αντικείμενο "Μαθηματική Στατιστική"
Περισσότερα

 

06/10/2021 
Προκύρηξη θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα Αναπληρωτή ή Επίκουρου με θητεία με γνωστικό αντικείμενο "Γεωμετρία"
Περισσότερα
 
06/10/2021 
Προκύρηξη θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα Αναπληρωτή ή Επίκουρου με θητεία με γνωστικό αντικείμενο "Μαθηματική Ανάλυση"
Περισσότερα
 

28/07/2021 
Προκύρηξη θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα Επίκουρου με θητεία με γνωστικό αντικείμενο "Μαθηματική Μοντελοποίηση με Διαφορικές Εξισώσεις"
Περισσότερα
 

 

05/07/2021 (2η ορθή επανάληψη)
Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας 2021-22: Ανάρτηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 144 θέσεων
Περισσότερα
 

 

18/05/2021
Προκύρηξη θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Μηχανική του παραμορφώσιμου στερεού, ευστάθεια και δυναμική δομικών συστημάτων"
Περισσότερα
 

 

23/12/2020
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Διδάσκοντα 407/80 για τη διδασκαλία του μαθήματος "Πραγματική Ανάλυση"
Περισσότερα
 

 

17/12/2020
Προκύρηξη θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Μαθηματική Στατιστική"
Περισσότερα
 

 

29/07/2020
Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας 2020-21: Ανάρτηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 131 θέσεων
Περισσότερα
 

 

16/05/2020
Προκύρηξη θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Ολοκληρώσιμα Συστήματα στη Μαθηματική Φυσική"
Περισσότερα
 

 

20/02/2020
Προκύρηξη θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Άλγεβρα"
Περισσότερα
 

 

21/01/2020
Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας 2019-20: Ανάρτηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 10 θέσεων
Περισσότερα
 

 

19/09/2019
Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας 2019-20: Ανάρτηση Πρακτικού Αξιολόγησης για το Τμήμα Μαθηματικών
Περισσότερα
 

 

17/09/2019
Πρόσληψη Διδασκόντων 407/80 για τη διδασκαλία των μαθημάτων "Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ" και "Άλγεβρα Ι"
Περισσότερα
 

 

29/07/2019
Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας 2019-20: Ανάρτηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 93 θέσεων
Περισσότερα
 

 

05/03/2019
Προκύρηξη θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Μιγαδική Ανάλυση"
Περισσότερα
 

 

15/02/2019
Πρόσληψη Διδασκόντων 407/80 για τη διδασκαλία των μαθημάτων "Μιγαδική Ανάλυση" και "Άλγεβρα Ι"
Περισσότερα
 

 

12/10/2018
Προκύρηξη θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Αριθμητικές Μέθοδοι σε Συστήματα μη Γραμμικών Αλγεβρικών και Υπερβατικών Εξισώσεων"
Περισσότερα
 

 

12/10/2018
Προκύρηξη θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Στοχαστικές Διαδικασίες"
Περισσότερα
 

 

27/07/2018
Προκύρηξη θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Διαφορική Γεωμετρία"
Περισσότερα
 

 

23/07/2018
Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας 2018-19: Ανάρτηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 92 θέσεων
Περισσότερα
 

 

22/01/2018
Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας 2017-18: Ανάρτηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 36 θέσεων (εαρινό εξάμηνο)
Περισσότερα
 
 
18/01/2018
Πρόσληψη Διδάσκοντος 407/80 για τη διδασκαλία του μαθήματος "Θεωρία Μιγαδικών Συναρτήσεων"
Περισσότερα
 
 
02/12/2017
Προκύρηξη θέσης ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Τεχνητή Νοημοσύνη"
Περισσότερα
 
 
22/11/2017
Προκύρηξη θέσης ΔΕΠ βαθμίδας Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Διαφορικές Εξισώσεις – Ειδικές Συναρτήσεις"
Περισσότερα
 
 
07/07/2017
Προκύρηξη θέσης ΔΕΠ βαθμίδας Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Κατανομές Πιθανότητας – Στοχαστικές Εφαρμογές"
Περισσότερα
 
 
16/05/2017
Προκύρηξη θέσης ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Θεωρία Τελεστών"
Περισσότερα
 
 
25/10/2016
Προκύρηξη θέσης ΔΕΠ βαθμίδας Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Υπολογιστικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά σε Φυσικές και Κοινωνικές Επιστήμες"
Περισσότερα
 
 
04/10/2016
Προκύρηξη θέσης ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Διαφορικές Εξισώσεις - Δυναμικά Συστήματα"
Περισσότερα
keyboard_arrow_up