Το  Πρόγραμμα Προπτυχιακών του Σπουδών (ΠΠΣ)  του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών πιστοποιήθηκε από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) και συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015) για το επίπεδο Σπουδών 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Η Πιστοποίηση αυτή αποτελεί την κατάληξη της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος και ενδελεχούς αξιολόγησής του από Επιτροπή Ειδημόνων Αξιολογητών από το εξωτερικό, η Έκθεση των οποίων βρίσκεται στους συνδέσμους που ακολουθούν.


Απόφαση Πιστοποίησης

Έκθεση Πιστοποίησης Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

 

  

keyboard_arrow_up