Προγραμματισμός Δραστηριοτήτων τρέχοντος εκπαιδευτικού έτους 

 

Χρήσιμα Έντυπα και Πληροφορίες

για Διδάσκοντες
          Αίτηση Επιβλέποντα για Ορισμό Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής Διπλωματικής Εργασίας.
          Πρακτικό Εξέτασης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

 

για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές
          Αίτηση Ορισμού Επιβλέποντα Καθηγητή Διπλωματικής Εργασίας.
          Όροι συγγραφής και δημοσιοποίησης Διπλωματικών Εργασιών.
          Οδηγίες συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας.

 

για Υποψήφιους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές
          Διαδικασία Αξιολόγησης Αιτήσεων (άρθρο 4 Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΜΣ).
          Έντυπη αίτηση υποβολής υποψηφιότητας (docx/pdf).
          Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης Εισαγωγής στο ΠΜΣ ακαδ. έτους 2023-24.
          Υπεύθυνη Δήλωση για μη-Πτυχιούχους
          Αφίσα ΠΜΣ (προκήρυξη) ακαδ. έτους 2023-24.
          Πρόγραμμα Συνεντεύξεων Υποψηφίων ΜΦ ακαδ. έτους 2023-24.

 

Προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη

keyboard_arrow_up