Προγραμματισμός Δραστηριοτήτων τρέχοντος εκπαιδευτικού έτους 

  • Οδηγός Σπουδών 2024 - 2025.
  • Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2024 - 2025.
  • Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2024 - 2025.
  • Πρόγραμμα Εξετάσεων Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2024 - 2025.
  • Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2024 - 2025.
  • Πρόγραμμα διευρυμένης εξεταστικής Ιουνίου 2024.

 

Χρήσιμα Έντυπα και Πληροφορίες

για Διδάσκοντες
          Αίτηση Επιβλέποντα για Ορισμό Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής Διπλωματικής Εργασίας.
          Πρακτικό Εξέτασης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

 

για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές
          Αίτηση Ορισμού Επιβλέποντα Καθηγητή Διπλωματικής Εργασίας.
          Όροι συγγραφής και δημοσιοποίησης Διπλωματικών Εργασιών.
          Οδηγίες συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας.

 

για Υποψήφιους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές
          Ενημερωτικό Τρίπτυχο ΠΜΣ.
          Διαδικασία Αξιολόγησης Αιτήσεων (άρθρο 5 Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΜΣ).
          Έντυπη αίτηση υποβολής υποψηφιότητας (docx/pdf).
          Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης Εισαγωγής στο ΠΜΣ ακαδ. έτους 2024-25.
          Υπεύθυνη Δήλωση για μη-Πτυχιούχους
          Γλωσσομάθεια - Τρόπος Απόδειξης
          Αφίσα ΠΜΣ (προκήρυξη) ακαδ. έτους 2024-25.
          Πρόγραμμα Συνεντεύξεων Υποψηφίων ΜΦ ακαδ. έτους 2024-25.

 

Προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη

keyboard_arrow_up