03.09.2020       Πράξη Συγκρότησης της Συνέλευσης του Τμήματος Μαθηματικών ακαδημαϊκού έτους 2020-21
       

Πράξη του προέδρου του Τμήματος Μαθηματικών καθηγητή κ. Π. Τζερμιά για τη συγκρότηση της Συνέλευσης του Τμήματος κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.
Διαπιστωτική Πράξη.

 

29.06.2020       Ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Στατιστικής - Θεωρίας Πιθανοτήτων και Επιχειρησιακής Έρευνας για το ακαδ. έτος 2020-21
        Προκήρυξη εκλογής για την ανάδειξη Διευθυντή στον Τομέα Στατιστικής - Θεωρίας Πιθανοτήτων και Επιχειρησιακής Έρευνας του Τμήματος Μαθηματικών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.
Ανακήρυξη υποψηφίων.
Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής.
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών/τριών στους Τομείς του Τμήματος.

 

29.06.2020     Ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Υπολογιστκών Μαθηματικών & Πληροφορικής για το ακαδ. έτος 2020-21
      Προκήρυξη εκλογής για την ανάδειξη Διευθυντή στον Τομέα Υπολογιστικών Μαθηματικών & Πληροφορικής του Τμήματος Μαθηματικών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.
Ανακήρυξη υποψηφίων.
Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής.
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών/τριών στους Τομείς του Τμήματος.

 

29.06.2020       Ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Εφαρμοσμένης Ανάλυσης για το ακαδ. έτος 2020-21                                                  
       

Προκήρυξη εκλογής για την ανάδειξη Διευθυντή στον Τομέα Εφαρμοσμένης Ανάλυσης του Τμήματος Μαθηματικών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.
Ανακήρυξη υποψηφίων.
Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής.
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών/τριών στους Τομείς του Τμήματος.

                                                 

 

29.06.2020       Ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Θεωρητικών Μαθηματικών για το ακαδ. έτος 2020-21                                                  
       

Προκήρυξη εκλογής για την ανάδειξη Διευθυντή στον Τομέα Θεωρητικών Μαθηματικών του Τμήματος Μαθηματικών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.
Ανακήρυξη υποψηφίων.
Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής.
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών/τριών στους Τομείς του Τμήματος.

                                                 
keyboard_arrow_up