Το Πανεπιστήμιο Πατρών αποτελείται από επτά Σχολές: τη Σχολή Θετικών Επιστημών, την Πολυτεχνική Σχολή, τη Σχολή Επιστημών Υγείας, τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, τη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων, τη Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας και, τέλος, τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Κάθε Σχολή αποτελείται από έναν συγκεκριμένο αριθμών Τμημάτων, τα οποία καλύπτουν συγγενείς επιστημονικές περιοχές. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική λειτουργική ακαδημαϊκή μονάδα της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης καλύπτοντας το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το πρόγραμμα  σπουδών κάθε Τμήματος οδηγεί σ’ ένα ενιαίο πτυχίο.

Το Τμήμα Μαθηματικών είναι από τα Τμήματα τα οποία λειτούργησαν με την ίδρυση του Πανεπιστημίου Πατρών, το έτος 1966. Ανήκε στην τότε Φυσικομαθηματική Σχολή, η οποία το έτος 1983 μετονομάστηκε σε Σχολή Θετικών Επιστημών. Πλέον, λοιπόν, είναι ένα από τα έξι Τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης των μαθηματικών. Στεγάζεται σ’ ένα τριώροφο κτήριο, μαζί με το Τμήμα Βιολογίας, μέσα στην Πανεπιστημιούπολη, η οποία ευρίσκεται στην περιοχή Ρίο, πολύ κοντά στην Πάτρα.

Το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών, καινοτόμο στην επιστήμη των μαθηματικών, παρέχει σπουδές υψηλού επιπέδου επενδύοντας στην επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών του. H συνεχής εξέλιξη των θετικών επιστημών και της τεχνολογίας έχουν διευρύνει τα πεδία για τα οποία τα μαθηματικά αποτελούν προαπαιτούμενη γνώση: νέες ευκαιρίες για επαγγελματική διέξοδο καταγράφονται καθημερινά για αποφοίτους προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών με επαρκές μαθηματικό υπόβαθρο. Αναγνωρίζοντας αυτήν ακριβώς την ανάγκη για ευρεία και σύγχρονη εκπαίδευση, το Τμήμα Μαθηματικών διαθέτει εξειδικευμένους τομείς προκειμένου να μπορεί να στηρίζει εκπαίδευση και έρευνα σε όσο το δυνατόν ευρύτερο φάσμα μαθηματικών γνώσεων. Το ερευνητικό έργο των μελών του Τμήματός μας έχοντας τύχη παγκόσμιας αναγνώρισης οδήγησε σε μία πολυποίκιλη συνεργασία του με πολλά Πανεπιστήμια και μια σημαντική κινητικότητα των μελών και φοιτητών του.

keyboard_arrow_up