Τμήμα Μαθηματικών | Πανεπιστήμιο Πατρών

Εκτός των μελών ΔΕΠ, στο τμήμα διδάσκουν και άλλοι επιστήμονες, όπως μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών, προσωπικό ΙΔΟΧ 407, διδάκτορες απόκτησης ακαδημαϊκής και διδακτικής εμπειρίας, διδάσκοντες ξένων γλωσσών, κ.λπ.keyboard_arrow_up