Εκτός των μελών ΔΕΠ, στο τμήμα διδάσκουν και άλλοι επιστήμονες, όπως μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών, προσωπικό ΙΔΟΧ 407, διδάκτορες απόκτησης ακαδημαϊκής και διδακτικής εμπειρίας, διδάσκοντες ξένων γλωσσών, κ.λπ.

 • Ανδρουλάκης Γεώργιος Ανδρουλάκης Γεώργιος

  Θέση: Αναπληρωτής Καθηγητής

  home Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  phone +302610997790
  email gandroul@upatras.gr
 • Αργυρίου Αθανάσιος Αργυρίου Αθανάσιος

  Θέση: Καθηγητής

 • Καζαντζίδης Ανδρέας Καζαντζίδης Ανδρέας

  Θέση: Καθηγητής

  home Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας, 3ος Όροφος, Α' Κτήριο Τμήματος Φυσικής
  phone +302610997549
  email akaza@upatras.gr
 • Καρυώτη Βασιλική Καρυώτη Βασιλική

  Θέση: Επίκουρος Καθηγητής

  home Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού
  phone +302610369330
  email vaskar@upatras.gr
 • Κιουτσούκης Ιωάννης Κιουτσούκης Ιωάννης

  Θέση: Επίκουρος Καθηγητής

  home Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας, 2ος Όροφος, Α' Κτήριο Τμήματος Φυσικής
  phone +302610997426
  email kioutio@upatras.gr
 • Μαλεφάκη Σόνια Μαλεφάκη Σόνια

  Θέση: Επίκουρος Καθηγητής

  home Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών
  phone +302610997673
  email smalefaki@upatras.gr
 • Νίκας Ιωάννης Νίκας Ιωάννης

  Θέση: Επίκουρος Καθηγητής

 • Οικονόμου Πολυχρόνης Οικονόμου Πολυχρόνης

  Θέση: Επίκουρος Καθηγητής

  home Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
  phone +302610997240
  email peconom@upatras.gr
 • Πετροπούλου Ελένη Πετροπούλου Ελένη

  Θέση: Επιστημονικός Συνεργάτης

  home Γραφείο 356, 3ος Όροφος, Κτήριο Βιολογίας/Μαθηματικών
  phone +302610997166
  email petro@math.upatras.gr
 • Μπακόπουλος Αθανάσιος Μπακόπουλος Αθανάσιος

  Θέση: Διδάκτωρ Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας

  home Γραφείο 347, 3ος Όροφος, Κτήριο Βιολογίας/Μαθηματικών
  email abakop@upatras.gr
 • Νικολοπούλου Ειρήνη Νικολοπούλου Ειρήνη

  Θέση: Διδάκτωρ Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας

  home Γραφείο 149, 1ος Όροφος, Κτήριο Βιολογίας/Μαθηματικών
  email nikirene@upatras.gr
 • Πρίνος Γεώργιος Πρίνος Γεώργιος

  Θέση: Διδάκτωρ Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας

  home Γραφείο 238, 2ος Όροφος, Κτήριο Βιολογίας/Μαθηματικών
  email gprinos@upatras.gr
 • Ρεκατσινας Νικόλαος Ρεκατσινας Νικόλαος

  Θέση: Διδάκτωρ Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας

  home Γραφείο 240, 2ος Όροφος, Κτήριο Βιολογίας/Μαθηματικών
  email nrekatsinas@upatras.gr
 • Σουρής Νικόλαος-Παναγιώτης Σουρής Νικόλαος-Παναγιώτης

  Θέση: Διδάκτωρ Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας

 • Βελισσάριος Ανδρέας Βελισσάριος Ανδρέας

  Θέση: Διδάσκων Ξένων Γλωσσών

  home Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών, 2ος/3ος Όροφος, Κτήριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης
  phone +302610969614
  email avelissa@upatras.gr
 • Ιωαννίδου Παρθένα Ιωαννίδου Παρθένα

  Θέση: Διδάσκων Ξένων Γλωσσών

  home Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών, 2ος/3ος Όροφος, Κτήριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης
  phone +302610997703
  email ioannid@upatras.gr
 • Σάββα Φρειδερίκη Σάββα Φρειδερίκη

  Θέση: Διδάσκων Ξένων Γλωσσών

  home Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών, 2ος/3ος Όροφος, Κτήριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης
  phone +302610997705
  email fsava@upatras.gr
 • Σπηλιωπούλου Αικατερίνη Σπηλιωπούλου Αικατερίνη

  Θέση: Διδάσκων Ξένων Γλωσσών

  home Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών, 2ος/3ος Όροφος, Κτήριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης
  phone +302610997704
  email aspiliop@upatras.gr


keyboard_arrow_up