Τμήμα Μαθηματικών | Πανεπιστήμιο Πατρών

Εκτός των μελών ΔΕΠ, στο τμήμα διδάσκουν και άλλοι επιστήμονες, όπως μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών, προσωπικό ΙΔΟΧ 407, διδάκτορες απόκτησης ακαδημαϊκής και διδακτικής εμπειρίας, διδάσκοντες ξένων γλωσσών, κ.λπ.

 • Αδάμ Σταύρος Αδάμ Σταύρος

  Θέση: Επίκουρος Καθηγητής

  home Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
  phone +302681050331
  email adamsp@uoi.gr
 • Ανδρουλάκης Γεώργιος Ανδρουλάκης Γεώργιος

  Θέση: Αναπληρωτής Καθηγητής

  home Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  phone +302610997790
  email gandroul@upatras.gr
 • Καζαντζίδης Ανδρέας Καζαντζίδης Ανδρέας

  Θέση: Αναπληρωτής Καθηγητής

  home Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας, 3ος Όροφος, Α' Κτήριο Τμήματος Φυσικής
  phone +302610997549
  email akaza@upatras.gr
 • Καρυώτη Βασιλική Καρυώτη Βασιλική

  Θέση: Επίκουρος Καθηγητής

  home Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού
  phone +302610369330
  email vaskar@upatras.gr
 • Κιουτσούκης Ιωάννης Κιουτσούκης Ιωάννης

  Θέση: Επίκουρος Καθηγητής

  home Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας, 2ος Όροφος, Α' Κτήριο Τμήματος Φυσικής
  phone +302610997426
  email kioutio@upatras.gr
 • Μαλεφάκη Σόνια Μαλεφάκη Σόνια

  Θέση: Επίκουρος Καθηγητής

  home Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών
  phone +302610997673
  email smalefaki@upatras.gr
 • Οικονόμου Πολυχρόνης Οικονόμου Πολυχρόνης

  Θέση: Επίκουρος Καθηγητής

  home Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
  phone +302610997240
  email peconom@upatras.gr
 • Στεφανόπουλος Ευάγγελος Στεφανόπουλος Ευάγγελος

  Θέση: Καθηγητής

  home Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
  phone +302610996913
  email vstefan@ceid.upatras.gr
 • Κανελλόπουλος Γεώργιος Κανελλόπουλος Γεώργιος

  Θέση: Διδάκτωρ Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας

  home Γραφείο 120, 1ος Όροφος, Κτήριο Βιολογίας/Μαθηματικών
  email kanellop@math.upatras.gr
 • Μπομποτάς Παναγιώτης Μπομποτάς Παναγιώτης

  Θέση: Διδάκτωρ Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας

  home Γραφείο 149, 1ος Όροφος, Κτήριο Βιολογίας/Μαθηματικών
  email pb@math.upatras.gr
 • Οικονόμου Φώτιος Οικονόμου Φώτιος

  Θέση: Διδάκτωρ Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας

  home Γραφείο 238, 2ος Όροφος, Κτήριο Βιολογίας/Μαθηματικών
  email pheconom@math.upatras.gr
 • Ρουβέλας Παναγιώτης Ρουβέλας Παναγιώτης

  Θέση: Διδάκτωρ Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας

  home Γραφείο 240, 1ος Όροφος, Κτήριο Βιολογίας/Μαθηματικών
  email prouve@math.upatras.gr
 • Σταθά Μαρίνα Σταθά Μαρίνα

  Θέση: Διδάκτωρ Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας

  home Γραφείο 347, 3ος Όροφος, Κτήριο Βιολογίας/Μαθηματικών
  email statha@math.upatras.gr
 • Τοκάκης Βασίλειος Τοκάκης Βασίλειος

  Θέση: Διδάκτωρ Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας

  home Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  email vtokakis@upatras.gr
 • Τσιρίβας Νικόλαος Τσιρίβας Νικόλαος

  Θέση: Διδακτικό προσωπικό ΙΔΟΧ 407

  home Γραφείο 345, 3ος Όροφος, Κτήριο Βιολογίας/Μαθηματικών
  email tsirivas@math.upatras.gr
 • Χατζησταμούλου Νικόλαος Χατζησταμούλου Νικόλαος

  Θέση: Διδάκτωρ Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας

  home Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
  email chatzistamoulou@gmail.com
 • Βελισσάριος Ανδρέας Βελισσάριος Ανδρέας

  Θέση: Διδάσκων Ξένων Γλωσσών

  home Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών, 2ος/3ος Όροφος, Κτήριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης
  phone +302610969614
  email avelissa@upatras.gr
 • Ιωαννίδου Παρθένα Ιωαννίδου Παρθένα

  Θέση: Διδάσκων Ξένων Γλωσσών

  home Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών, 2ος/3ος Όροφος, Κτήριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης
  phone +302610997703
  email ioannid@upatras.gr
 • Σάββα Φρειδερίκη Σάββα Φρειδερίκη

  Θέση: Διδάσκων Ξένων Γλωσσών

  home Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών, 2ος/3ος Όροφος, Κτήριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης
  phone +302610997705
  email fsava@upatras.gr
 • Σπηλιωπούλου Αικατερίνη Σπηλιωπούλου Αικατερίνη

  Θέση: Διδάσκων Ξένων Γλωσσών

  home Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών, 2ος/3ος Όροφος, Κτήριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης
  phone +302610997704
  email aspiliop@upatras.gr


keyboard_arrow_up