Τμήμα Μαθηματικών | Πανεπιστήμιο Πατρών


30.10.2019     Γενικό Σεμινάριο Τμήματος
       
      Η κ. Φωτεινή Σερέτη,Υποψήφια Διδάκτορας του Τμήματός, θα παρουσιάσει τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο "Μελέτη της Θεωρίας Διαστάσεων στην περιοχή των Τοπολογικών Χώρων και των Δικτυωτών" την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου και ώρα 13:00 στην αίθουσα 342. (Περισσότερα...)

 

24.10.2019     Γενικό Σεμινάριο Τμήματος
       
      Ο κ. Βασίλειος Ρόθος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, θα δώσει διάλεξη με τίτλο "Wave Propagation in Nonlinear Implicit Lattices (Κύματα σε μη γραμμικά πλέγματα)" την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου και ώρα 13:00 στην αίθουσα 342.

 

18.09.2019     Γενικό Σεμινάριο Τμήματος
       
      Ο κ. Γιώργος Τσαπόγας, Καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, θα δώσει διάλεξη με τίτλο "Γεωμετρία Hilbert" την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου και ώρα 13:00 στην αίθουσα 342.

 

11.09.2019     Γενικό Σεμινάριο Τμήματος
       
      Ο κ. Γιώργος Γαλάνης, Καθηγητής στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, θα δώσει διάλεξη με τίτλο "Γεωμετρία της Πληροφορίας (Information Geometry) και εφαρμογές σε μοντέλα προσομοίωσης και ανάλυσης δεδομένων" την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 13:00 στην αίθουσα 342. (Περισσότερα...)

 

19.06.2019     Γενικό Σεμινάριο Τμήματος
       
      Η κ. Φωτεινή Μεγάλου,Υποψήφια Διδάκτορας του Τμήματός, θα παρουσιάσει τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο "Η κατανόηση της έννοιας του ορίου πραγματικών συναρτήσεων δύο μεταβλητών σε πανεπιστημιακό επίπεδο" την Τετάρτη 19 Ιουνίου και ώρα 13:00 στην αίθουσα 342. (Περισσότερα...)

 

06.06.2019     Γενικό Σεμινάριο Τμήματος
       
      Ο κ. Alin Pohoata, Lecturer στο Valahia University Targoviste, στα πλαίσια επίσκεψης με το πρόγραμμα Erasmus+, θα δώσει διάλεξη με τίτλο "Mathematical models used for the developing of the ROKIDAIR  air pollution monitoring system" την Πέμπτη 6 Ιουνίου και ώρα 15:00 στην αίθουσα 342. (Περισσότερα...)

 

17.04.2019     Σειρά διαλέξεων με τίτλο "Η χρήση Python και Sage στην Θεωρία Αριθμών"
       
      Ο κ. Fredrik Stromberg, Επίκουρος Καθηγητής στο School of Mathematical Sciences, University of Nottingham, θα δώσει σειρά διαλέξεων με τίτλο "Η χρήση Python και Sage στην Θεωρία Αριθμών" την Τετάρτη 17 Απριλίου και ώρα 14:00 - 16:00 και την Πέμπτη 18 Απριλίου και ώρα 16:00 - 18:00. Οι διαλέξεις (στην Αγγλική γλώσσα) θα γίνουν στο Εργαστήριο Η/Υ 035. Μπορείτε να φέρετε τον φορητό υπολογιστή σας.

 

17.04.2019     Διάλεξη με τίτλο "Modular forms και μια εικασία των Mazur, Rubin και Stein"
       
      Ο κ. Νίκος Διαμάντης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο School of Mathematical Sciences, University of Nottingham, θα δώσει διάλεξη με τίτλο "Modular forms και μια εικασία των Mazur, Rubin και Stein" την Τετάρτη 17 Απριλίου και ώρα 13:00 - 14:00 στην αίθουσα 342.

 

03.04.2019     Γενικό Σεμινάριο Τμήματος
       
      Ο κ. Mancho Manev, Καθηγητής στο Plovdiv University "Paisii Hilendarski", στα πλαίσια επίσκεψης με το πρόγραμμα Erasmus+, θα δώσει διάλεξη με τίτλο "On manifolds with almost hypercomplex structures and almost contact 3-structures, equipped with metrics of Hermitian-Norden type" την Τετάρτη 3 Απριλίου και ώρα 13:00 στην αίθουσα 342. (Περισσότερα...)

 

25.02.2019     Γενικό Σεμινάριο Τμήματος
       
      Ο κ. Βασίλειος Νεστορίδης, Ομότιμος Καθηγητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), θα δώσει διάλεξη με τίτλο "Προσεγγίσεις τύπου Mergelyan σε πολλές μιγαδικές μεταβλητές και μιά καινούργια άλγεβρα συναρτήσεων" τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου και ώρα 13:00 στην αίθουσα 342.
keyboard_arrow_up