Τμήμα Μαθηματικών | Πανεπιστήμιο Πατρών


16.04.2019     Σειρά διαλέξεων με τίτλο "Η χρήση Python και Sage στην Θεωρία Αριθμών"
       
      Ο κ. Fredrik Stromberg, Επίκουρος Καθηγητής στο School of Mathematical Sciences, University of Nottingham, θα δώσει σειρά διαλέξεων με τίτλο "Η χρήση Python και Sage στην Θεωρία Αριθμών" την Τετάρτη 17 Απριλίου και ώρα 14:00 - 16:00 και την Πέμπτη 18 Απριλίου και ώρα 16:00 - 18:00. Οι διαλέξεις (στην Αγγλική γλώσσα) θα γίνουν στο Εργαστήριο Η/Υ 035. Μπορείτε να φέρετε τον φορητό υπολογιστή σας.

 

16.04.2019     Διάλεξη με τίτλο "Modular forms και μια εικασία των Mazur, Rubin και Stein"
       
      Ο κ. Νίκος Διαμάντης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο School of Mathematical Sciences, University of Nottingham, θα δώσει διάλεξη με τίτλο "Modular forms και μια εικασία των Mazur, Rubin και Stein" την Τετάρτη 17 Απριλίου και ώρα 13:00 - 14:00 στην αίθουσα 342.

 

01.04.2019     Γενικό Σεμινάριο Τμήματος
       
      Ο κ. Mancho Manev, Καθηγητής στο Plovdiv University "Paisii Hilendarski", στα πλαίσια επίσκεψης με το πρόγραμμα Erasmus+, θα δώσει διάλεξη με τίτλο "On manifolds with almost hypercomplex structures and almost contact 3-structures, equipped with metrics of Hermitian-Norden type" την Τετάρτη 3 Απριλίου και ώρα 13:00 στην αίθουσα 342. (Περισσότερα...)
keyboard_arrow_up