Στο Τμήμα Μαθηματικών διεξάγονται κάθε ακαδημαϊκό έτος κατατακτήριες εξετάσεις.

Κατατάσσονται στο Τμήμα οι πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς και οι κάτοχοι πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων του Τμήματος. Το εξάμηνο κατάταξης για τους πτυχιούχους Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, ορίζεται το τρίτο (Γ΄), και, για τους πτυχιούχους Ανωτέρων Σχολών διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών, το πρώτο (Α΄).


Ο τρόπος κατάταξης για όλες τις κατηγορίες πτυχιούχων είναι η γραπτή εξέταση σε τρία μαθήματα ως ακολούθως:

  1. Απειροστικός Λογισμός Ι (α΄εξαμήνου)

  2. Γραμμική Άλγεβρα I (β΄εξαμήνου)

  3. Εισαγωγή στην Άλγεβρα και Θεωρία Συνόλων (α΄εξαμήνου)

Σε κάθε περίπτωση η ύλη των ανωτέρω εξεταζόμενων μαθημάτων είναι αυτή των αντίστοιχων μαθημάτων του τρέχοντος Προγράμματος Σπουδών στο Τμήμα.


Οι αιτήσεις γίνονται από 1 έως 15 Νοεμβρίου και οι εξετάσεις διενεργούνται από 1 έως 20 Δεκεμβρίου βάσει προγράμματος που ανακοινώνεται έγκαιρα
. Στους επιτυχόντες δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης μαθημάτων από το πρόγραμμα σπουδών προέλευσής τους μετά από σχετική αίτησή τους και έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κατατάξεις επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών.

Κατατακτήριες εξετάσεις 2022-23

 

Βρείτε πιο κάτω:

 

keyboard_arrow_up