Η διοίκηση κάθε πανεπιστημιακού τμήματος ασκείται από τη Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρο. Τα ανωτέρω Όργανα Διοίκησης του Τμήματος συνεπικουρούνται στην οργάνωση των διαδικασιών λήψης και εκτέλεσης των αποφάσεων από τη Γραμματεία.

  • Η  Συνέλευση, που είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο του Τμήματος, συγκροτείται από τα μέλη ΔΕΠ, έναν εκπρόσωπο των Ε.Τ.Ε.Π. και τους εκλεγμένους εκπροσώπους των φοιτητών. Στη Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Τμήματος που εκλέγεται με διετή θητεία.
  • Για θέματα που άπτονται του γνωστικού τους αντικειμένου επιλαμβάνονται οι Τομείς, οι οποίοι εισηγούνται σχετικά στα όργανα του τμήματος. Όργανα του Τομέα είναι η Γενική Συνέλευση και ο Διευθυντής. Στο Τμήμα Μαθηματικών λειτουργούν τέσσερις Τομείς: (i) Εφαρμοσμένης Ανάλυσης, (ii) Θεωρητικών Μαθηματικών, (iii) Στατιστικής - Θεωρίας Πιθανοτήτων και Επιχειρησιακής Έρευνας, (iv) Υπολογιστικών Μαθηματικών και Πληροφορικής.
  • Ενα άλλο ολιγομελές διοικητικό όργανο  είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, τους Διευθυντές των Τομέων και έναν εκπρόσωπο των Ε.Τ.Ε.Π. 


Διοίκηση
Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος οι επικεφαλής των Οργάνων Διοίκησης του Τμήματος Μαθηματικών είναι:

Πρόεδρος Τμήματος: Παύλος Τζερμιάς, Καθηγητής
Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος: Κωνσταντίνος Πετρόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Προϊσταμένη Γραμματείας: Πολυχρονάκη Ευτυχία.Διατελέσαντες Πρόεδροι του Τμήματος Μαθηματικών

Χρονικό Διάστημα Πρόεδρος                                        
01.09.2020 - σήμερα Παύλος Τζερμιάς                                        
01.12.2017 - 31.08.2020 Χρυσή Κοκολογιαννάκη                                        
01.11.2015 - 30.11.2017 Φίλιππος Αλεβίζος                                        
01.09.2013 - 31.10.2015 Νικόλαος Τσάντας                                        
01.09.2011 - 31.08.2013 Παναγιώτης Πιντέλας                                        
01.09.2009 - 31.08.2011 Παναγιώτης Πιντέλας                                        
01.09.2007 - 31.08.2009 Βασίλειος Παπαντωνίου                                        
01.09.2005 - 31.08.2007  Παναγιώτης Σιαφαρίκας                                         
01.09.2003 - 31.08.2005  Παναγιώτης Σιαφαρίκας                                         
01.09.2001 - 31.08.2003  Δημήτριος Τσουμπελής                                        
01.09.1999 - 31.08.2001 Δημήτριος Τσουμπελής                                        
01.09.1997 - 31.08.1999 Χαράλαμπος Ζαγούρας                                        
01.09.1995 - 31.08.1997 Ιωάννης Σταμπάκης                                        
01.09.1993 - 31.08.1995 Ιωάννης Σταμπάκης                                        
01.09.1991 - 31.08.1993 Χαράλαμπος Ζαγούρας                                        
01.09.1989 - 31.08.1991 Σταύρος Ηλιάδης                                        
01.09.1987 - 31.08.1989 Σταύρος Ηλιάδης                                        
01.09.1986 - 31.08.1987 Σταύρος Ηλιάδης                                        
01.09.1984 - 31.08.1986 Ανδρέας Φιλίππου                                        
01.09.1983 - 31.08.1984 Σταύρος Παπασταυρίδης                                        
keyboard_arrow_up