Στα πλαίσια της συντονισμένης λειτουργίας του τμήματος με σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στους φοιτητές και την παραγωγή ερευνητικού έργου αιχμής, λειτουργούν επιτροπές που αποτελούνται από μέλη ΔΕΠ και διοικητικούς υπαλλήλους του τμήματος. Σκοπός κάθε επιτροπής είναι ο συντονισμός και η παραγωγή στοχευμένου έργου, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της. Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια του Τμήματος Μαθηματικών, λειτουργούν οι ακόλουθες επιτροπές:

 

Επιτροπή Συντονιστής Μέλη
Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών

Παναγής
Καραζέρης

Βασίλειος Παπαγεωργίου, Ανδρέας Αρβανιτογεώργος, Κωνσταντίνος Πετρόπουλος, Σωτήριος Κωτσιαντής
Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) Ιάκωβος Βαν Ντερ Βέϊλε Ανδρέας Αρβανιτογεώργος, Δημήτριος Γεωργίου, Κωνσταντίνος Πετρόπουλος
Επιτροπή LLP/ERASUMS και Λοιπών Διεθνών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Σωτήριος Κωτσιαντής Ανδρέας Αρβανιτογεώργος, Κωνσταντίνος Πετρόπουλος, Νικόλαος Ρόιδος
Επιτροπή Σεμιναρίων και Βιβλιοθήκης  Νικόλαος Ρόιδος Σωτήριος Κωτσιαντής, Κωνσταντίνος Πετρόπουλος, Δημήτριος Χατζάκος
Επιτροπή Προβολής Τμήματος και Εκδηλώσεων Βιολέττα Πιπερίγκου Γρηγόριος Δαβράζος(ΕΔΙΠ), Δημήτριος Χατζάκος
Επιτροπή Ε.Κ.Ο. - ΑΜΕΑ Παναγής Καραζέρης Βιολέττα Πιπερίγκου, Ευτυχία Πολυχρονάκη (Γραμματεία)
Επιτροπή Κτηριακών Υποδομών και Οργάνωσης Κτιρίου Δημήτριος Καββαδίας Δημήτριος Γεωργίου, Αναστάσιος Τόγκας
Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Κτηρίου Δημήτριος Γεωργίου Αναστάσιος Τόγκας, Όμηρος Ράγγος
Επιτροπή Σύνταξης Οδηγού Σπουδών Νικόλαος Τσάντας Ανδρέας Αρβανιτογεώργος, Σωτήριος Κωτσιαντής, Κωνσταντίνος Πετρόπουλος, Ευτυχία Πολυχρονάκη (Γραμματεία)
Επιτροπή Ωρολογίου Προγράμματος και Εξετάσεων Δημήτριος Καββαδίας Γεώργιος Ελευθεράκης, Βιολέττα Πιπερίγκου
Επιτροπή Απόσυρσης Υλικών Βιολέττα Πιπερίγκου Διονύσιος Ανυφαντής (ΕΤΕΠ), Γρηγόριος Δαβράζος (ΕΔΙΠ)
Επιτροπή διαμόρφωσης ιστοσελίδας  Σωτήριος Κωτσιαντής  Διονύσιος Ανυφαντής (ΕΤΕΠ), Όμηρος Ράγγος, Νικόλαος Τσάντας
keyboard_arrow_up