Τμήμα Μαθηματικών | Πανεπιστήμιο Πατρών


Στα πλαίσια της συντονισμένης λειτουργίας του τμήματος με σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στους φοιτητές και την παραγωγή ερευνητικού έργου αιχμής, λειτουργούν επιτροπές που αποτελούνται από μέλη ΔΕΠ και διοικητικούς υπαλλήλους του τμήματος. Σκοπός κάθε επιτροπής είναι ο συντονισμός και η παραγωγή στοχευμένου έργου, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της. Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια του Τμήματος Μαθηματικών, λειτουργούν οι ακόλουθες επιτροπές:

 

Επιτροπή Συντονιστής Μέλη
Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών Νικόλαος Τσάντας Σωτήριος Κωτσιαντής, Ευφροσύνη Μακρή, Βασίλειος Παπαγεωργίου, Παύλος Τζερμιάς
Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) Ανδρέας Αρβανιτογεώργος Ευφροσύνη Μακρή, Ιάκωβος Βαν Ντερ Βέϊλε, Μιχαήλ Βραχάτης, Σοφία Ζαφειρίδου, Χρυσή Κοκολογιαννάκη
Επιτροπή LLP/ERASUMS και Λοιπών Διεθνών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ανδρέας Αρβανιτογεώργος Δημήτριος Γεωργίου, Σωτήριος Κωτσιαντής
Επιτροπή Σεμιναρίων και Βιβλιοθήκης  Δημήτριος Γεωργίου  Σοφία Ζαφειρίδου, Ιωάννης Δημητρίου 
Επιτροπή Προβολής Τμήματος και Εκδηλώσεων Βάγια Βλάχου Θεοδούλα Γράψα, Κωνσταντίνος Πετρόπουλος
Επιτροπή Ε.Κ.Ο. - ΑΜΕΑ Ευφροσύνη Μακρή Βασίλειος Παπαγεωργίου, Ευτυχία Πολυχρονάκη (Υπάλληλος Γραμματείας)
Επιτροπή Κτηριακών Υποδομών και Οργάνωσης Κτιρίου Γεώργιος Τσιάτας Θεοδούλα Γράψα, Αναστάσιος Τόγκας
Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Κτηρίου Δημήτριος Γεωργίου Ευφροσύνη Μακρή, Όμηρος Ράγγος
Επιτροπή Σύνταξης Οδηγού Σπουδών Κωνσταντίνος Πετρόπουλος Σωτήριος Κωτσιαντής, Μαρία Θωμοπούλου (Υπάλληλος Γραμματείας), Ευτυχία Πολυχρονάκη (Υπάλληλος Γραμματείας)
Επιτροπή Ωρολογίου Προγράμματος και Εξετάσεων Βάγια Βλάχου Ιωάννης Δημητρίου, Γεώργιος Ελευθεράκης
Επιτροπή Απόσυρσης Υλικών Βιολέττα Πιπερίγκου Αναστάσιος Τόγκας, Διονύσιος Ανυφαντής (ΕΤΕΠ)
Επιτροπή διαμόρφωσης ιστοσελίδας  Νικόλαος Τσάντας  Σωτήριος Κωτσιαντής, Διονύσιος Ανυφαντής (ΕΤΕΠ), Χρήστος Αριδάς (Υποψήφιος Διδάκτορας)
keyboard_arrow_up