Στα πλαίσια της συντονισμένης λειτουργίας του τμήματος με σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στους φοιτητές και την παραγωγή ερευνητικού έργου αιχμής, λειτουργούν επιτροπές που αποτελούνται από μέλη ΔΕΠ και διοικητικούς υπαλλήλους του τμήματος. Σκοπός κάθε επιτροπής είναι ο συντονισμός και η παραγωγή στοχευμένου έργου, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της. Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια του Τμήματος Μαθηματικών, λειτουργούν οι ακόλουθες επιτροπές:

 

Επιτροπή Συντονιστής Μέλη
Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών

Παναγής
Καραζέρης

Βασίλειος Παπαγεωργίου, Γεώργιος Ελευθεράκης, Κωνσταντίνος Πετρόπουλος, Σωτήριος Κωτσιαντής
Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) Ιάκωβος Βαν Ντερ Βέϊλε Ανδρέας Αρβανιτογεώργος, Δημήτριος Γεωργίου, Κωνσταντίνος Πετρόπουλος
Επιτροπή LLP/ERASUMS και Λοιπών Διεθνών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Σωτήριος Κωτσιαντής Δημήτριος Γεωργίου, Ανδρέας Αρβανιτογεώργος, Ιάκωβος Βαν Ντερ Βέϊλε, Νικόλαος Τσάντας
Επιτροπή Σεμιναρίων και Βιβλιοθήκης  Νικόλαος Ρόιδος Βιολέττα Πιπερίγκου, Δημήτριος Χατζάκος
Επιτροπή Προβολής Τμήματος και Εκδηλώσεων Ευφροσύνη Μακρή Σοφία Ζαφειρίδου, Βιολέττα Πιπερίγκου
Επιτροπή Ε.Κ.Ο. - ΑΜΕΑ Βασίλειος Παπαγεωργίου Ευφροσύνη Μακρή, Σοφία Ζαφειρίδου, Ευτυχία Πολυχρονάκη (Υπάλληλος Γραμματείας)
Επιτροπή Κτηριακών Υποδομών και Οργάνωσης Κτιρίου Δημήτριος Καββαδίας Δημήτριος Γεωργίου, Αναστάσιος Τόγκας
Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Κτηρίου Δημήτριος Γεωργίου Αναστάσιος Τόγκας, Όμηρος Ράγγος
Επιτροπή Σύνταξης Οδηγού Σπουδών Κωνσταντίνος Πετρόπουλος Ανδρέας Αρβανιτογεώργος, Νικόλαος Τσάντας, Νικόλαος Ρόιδος, Ευτυχία Πολυχρονάκη (Υπάλληλος Γραμματείας)
Επιτροπή Ωρολογίου Προγράμματος και Εξετάσεων Βασίλειος Παπαγεωργίου Γεώργιος Ελευθεράκης, Δημήτριος Καββαδίας
Επιτροπή Απόσυρσης Υλικών Βιολέττα Πιπερίγκου Διονύσιος Ανυφαντής (ΕΤΕΠ), Τερψιχόρη Παναγιωτοπούλου (Υπάλληλος Γραμματείας)
Επιτροπή διαμόρφωσης ιστοσελίδας  Σωτήριος Κωτσιαντής  Δημήτριος Καββαδίας, Διονύσιος Ανυφαντής (ΕΤΕΠ), Όμηρος Ράγγος, Νικόλαος Τσάντας
keyboard_arrow_up