Τμήμα Μαθηματικών | Πανεπιστήμιο Πατρών


Αλεβίζος Παναγιώτης
Αφυπηρετήσας
Αλεβίζος Παναγιώτης
Τομέας: Υπολογιστικών Μαθηματικών και Πληροφορικής

email alevizos@math.upatras.gr
web Προσωπική Σελίδα
phone +302610997272
home Γραφείο 242, 2ος Όροφος, Κτήριο Βιολογίας/Μαθηματικών
Γνωστικό Αντικείμενο
ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
Σπουδές
description Διδακτορικό : 1988, Doctorat en Informatique, Université Paris Sud – Centre d’ Orsay – Paris XI, Γαλλία
description ΜΔΕ : 1976, Département de Mathématiques, Université Pierre & Marie Curie - PARIS VI, Γαλλία
description Πτυχίο/Δίπλωμα : 1976, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
chevron_right Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
chevron_right Υπολογιστική Γεωμετρία
chevron_right Δομές Δεδομένων
chevron_right Θεωρία Γραφημάτων
Μαθήματα
Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:
Προπτυχιακά Μαθήματα
keyboard_arrow_up