Τμήμα Μαθηματικών | Πανεπιστήμιο Πατρών


Τσιάτας Γεώργιος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τσιάτας Γεώργιος
Τομέας: Εφαρμοσμένης Ανάλυσης

email gtsiatas@math.upatras.gr
web Προσωπική Σελίδα
phone +302610997491
home Γραφείο 340, 3ος Όροφος, Κτήριο Βιολογίας/Μαθηματικών
Γνωστικό Αντικείμενο
ΜΗΧΑΝΙΚΗ
Σπουδές
description Διδακτορικό : 2003, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ
description ΜΔΕ : 1998, Civil Engineering Department, Imperial College of Science, Technology and Medicine, UK
description Πτυχίο/Δίπλωμα : 1997, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
chevron_right Μηχανική του Συνεχούς Μέσου
chevron_right Μη Γραμμικά Δυναμικά Συστήματα
chevron_right Στατική και Δυναμική Ανάλυση Φορέων
chevron_right Σχεδιασμός και Ανάλυση Νέων Προηγμένων Υλικών
chevron_right Υπολογιστική Μηχανική
Μαθήματα
Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:
Προπτυχιακά Μαθήματα
keyboard_arrow_up