Για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών και των εκπαιδευτικών/ερευνητικών υποδομών και τη διεξαγωγή ειδικών φροντιστηριακών και εργαστηριακών μαθημάτων, το τμήμα διαθέτει έμπειρο Υποστηρικτό Εργαστηριακό και/ή Τεχνικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., Ε.Ε.Π). Το τμήμα πλαισιώνεται επίσης από Διοικητικό Προσωπικό με καίριο ρόλο στην καθημερινή ομαλή λειτουργία του, καθώς και την εξυπηρέτηση των φοιτητών.

  • Ανυφαντής Διονύσιος Ανυφαντής Διονύσιος

    Υπηρεσία: Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό

    home Γραφείο Ο35, Ισόγειο, Κτήριο Βιολογίας/Μαθηματικών
    phone +302610997280
    email dany@math.upatras.gr


keyboard_arrow_up