2024
 
075. Μπασούνα Χριστίνα-Νικολέτα (18/06/2024)
Χρήση της Θεωρίας Απόκρισης στοιχείου για την αποτίμηση χρηματιστηριακών δεδομένων
Επιβλέπων: Γ. Ανδρουλάκης
 
074. Αργυρού Χρυσούλα (18/06/2024)
Ανάλυση και Πρόβλεψη Χρονοσειρών με χρήση των τιμών κλεισίματος και του όγκου συναλλαγών του δείκτη NASDAQ
Επιβλέπων: Γ. Ανδρουλάκης
 
073. Παπασταθοπούλου Ευγενία (18/06/2024)
Η επίδραση του Covid-19 στην ποιότητα ζωής και στην ψυχική υγεία των φοιτητών στην Ελλάδα
Επιβλέπων: Γ. Ανδρουλάκης
 
072. Απόστολος Κερεντζής (29/05/2024)
Μέτρα Σπουδαιότητας Συνιστωσών Συστημάτων Αξιοπιστίας
Επιβλέπουσα: Ε. Μακρή
 
071. Παναγιώτα Πετρούτσου (16/02/2024)
Εφαρμογή του Διωνυμικού Γενικευμένου Γραμμικού Μοντέλου και της Λογιστικής Παλινδρόμησης στην εντομολογία
Επιβλέπων: Κ. Πετρόπουλος
 
070. Διονύσιος Δελαπόρτας (12/01/2024) 
Πρόβλεψη Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας με Χρήση Μεθόδων Χρονοσειρών
Επιβλέπουσα: Β. Καρυώτη

 

2023
 
069. Γεωργία Κοσμά (30/05/2023)
Ανάλυση και πρόβλεψη χρονοσειρών με δεδομένα εποχικής γρίπης
Επιβλέπουσα: Β. Καρυώτη
 
068. Παναγιώτης Νίκας (03/10/2023)
Γενετικοί Αλγόριθμοι και Εφαρμογές σε Συνδυαστικά Προβλήματα
Επιβλέπων: Δ. Καββαδίας
 
067. Γεώργιος Σολωμός (03/10/2023)
Νευρωνικά Δίκτυα Γράφων και Εφαρμογές
Επιβλέπων: Σ. Κωτσιαντής
 
066. Παναγιώτα Κορογιάννου (30/08/2023)
Μέθοδοι Στατιστικής και Μηχανικής Μάθησης στην Ανάλυση Επιβίωσης
Επιβλέπων: Π. Οικονόμου
 
065. Σάρα Τζέλο (25/07/2023)
Ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης
Επιβλέπων: Σ. Κωτσιαντής
 
064. Αικατερίνη Πιστιόλη (25/07/2023)
Αναγνώριση ηλικίας και φύλου μέσω εικόνων με τη χρήση Βαθιάς Μάθησης
Επιβλέπων: Σ. Κωτσιαντής
 
063. Κωνσταντίνος Σκουρής (19/07/2023)
Ανάλυση Τραπεζικών Χρηματοδοτήσεων Περιόδου 1995-2021
Επιβλέπων: Γ. Ανδρουλάκης
 
062. Αθανάσιος Σαμπάνης (12/07/2023)
Η σχέση του μοντέλου αναλογικού κινδύνου του Cox και της Poisson παλινδρόμησης
Επιβλέπων: Π. Οικονόμου
 
061. Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος (19/06/2023)
Μεταφορά μάθησης μέσω νευρωνικών δικτύων
Επιβλέπων: Σ. Κωτσιαντής
 
060. Ευαγγελία Μούκου (14/06/2023)
Εφαρμογή της Λογιστικής Παλινδρόμισης στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του θυμού (AESC)
Επιβλέπων: Κ. Πετρόπουλος
 
059. Ανδρέας Μισύρης (08/06/2023)
Ανάλυση συναισθήματος με χρήση μεθόδων επαύξησης δεδομένων και μηχανικής μάθησης
Επιβλέπων: Σ. Κωτσιαντής
 
058. Εμμανουήλ Τζανιδάκης (24/05/2023)
Τεχνικές Παλινδρόμησης και Μηχανικής Μάθησης για εκτίμηση ύψους μισθών νέων πτυχιούχων
Επιβλέπων: Σ. Κωτσιαντής
 
057. Γεώργιος Παναγιώτου (23/03/2023)
Η χρήση της θεωρίας απόκρισης ερωτημάτων στη μηχανική μάθηση
Επιβλέπων: Γ. Ανδρουλάκης
 
056. Ελένη Ντέμου (17/03/2023)
Μέθοδοι και Λογισμικά Επίλυσης του Προβλήματος της Ικανοποιησιμότητας (SAT Solvers)
Επιβλέπων: Δ. Καββαδίας
 
055. Άντζελα Κουλλόλι (09/03/2023)
Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας
Επιβλέπων: Σ. Κωτσιαντής
 
054. Δημήτριος Τσακούμης (06/03/2023)
Νευρωνικά Δίκτυα Γράφων και Εφαρμογές
Επιβλέπων: Σ. Κωτσιαντής
 
053. Ιωάννα Ψαρρά (20/02/2023)
Πρόβλεψη Ακροτάτου Χρονοσειράς & Εντοπισμός Κρίσης στα δεδομένα του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή
Επιβλέπων: Γ. Ανδρουλάκης
 
052. Μαρία Παπακωνσταντίνου (17/01/2023)
Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες και Μέθοδοι Συσταδοποίησης: Εφαρμογή σε Γεωπονικά Δεδομένα
Επιβλέπων: Κ. Πετρόπουλος
 
051. Μαρία Σπανού (13/01/2023)
Στοχαστικά Μοντέλα Διαχείρισης Αποθεμάτων
Επιβλέπων: Ν. Τσάντας
 
050. Σωτηρία Σακέτου (13/01/2023)
Μελέτη ικανότητας διαφόρων Προεκπαιδευμένων Μοντέλων στην Απάντηση Ερωτήσεων πάνω σε Κείμενα Οικονομικού Περιεχομένου
Επιβλέπων: Σ. Κωτσιαντής
 
049. Μαρία Θεοδωροπούλου (13/01/2023)
Ανίχνευση Ανωμαλιών στα δεδομένα με χρήση μεθόδων Μηχανικής Μάθησης
Επιβλέπων: Σ. Κωτσιαντής

 

2022
 
048. Βασίλειος Παππάς (07/12/2022)
Η μηχανική μάθηση στην ιατρική ακριβείας
Επιβλέπων: Π. Οικονόμου
 
047. Χρυσσάννα Κάλαρη (25/10/2022)
Μέθοδοι Μηχανικής και Βαθιάς Μάθησης για την Επεξεργασία Μολυσμένου Εδάφους
Επιβλέπων: Π. Οικονόμου
 
046. Αργύρης Καραγεώργος (14/09/2022)
Πρόβλεψη Αποτελεσμάτων Ποδοσφαιρικών Αγώνων με Χρήση Μηχανικής Μάθησης
Επιβλέπων: Σ. Κωτσιαντής
 
045. Σταμάτιος Κουτελάκης (13/09/2022)
Εύρεση Καταλληλότερου Αλγορίθμου Επιλογής Μεταβλητών ανά Αλγόριθμο Μάθησης μέσω Πειραματικής Διαδικασίας
Επιβλέπων: Σ. Κωτσιαντής
 
044. Ευπραξία Πλατή (29/08/2022)
Το Bitcoin ως επένδυση. Προβλέψεις και παράγοντες που το επηρεάζουν
Επιβλέπουσα: Β. Καρυώτη
 
043. Θεοφίλη Χρύσανθου (05/08/2022)
Η επίδραση των κρουσμάτων λόγω κορονοϊού στον χρηματιστηριακό δείκτη Dow Jones (DJIA)
Επιβλέπων: Γ. Ανδρουλάκης
 
042. Αλεξάνδρα-Άννα Μικρώνη (05/08/2022)
Η επίδραση του κορονοϊού και των περιοριστικών μέτρων στο δείκτη τιμών καταναλωτή στην Ελλάδα
Επιβλέπουσα: Θ. Γράψα
 
041. Ιωάννης Σοφράς-Καραντής (27/06/2022)
Μέθοδοι εντοπισμού απομακρυσμένων τιμών σε ροές δεδομένων
Επιβλέπων: Π. Οικονόμου
 
040. Χρυσούλα Κουτσαντώνη (23/06/2022)
Αναλυτικές Μέθοδοι σε Συστήματα Αναμονής με Μεταβλητό Ρυθμό Αφίξεων
Επιβλέπων: Ι. Δημητρίου
 
039. Γεωργία Δουκλιά (23/06/2022)
Ανάλυση Δεδομένων με Χρήση Χρονοσειρών και η Πρόβλεψη της Ανεργίας στην Ευρώπη
Επιβλέπουσα: Β. Καρυώτη
 
038. Αλέξανδρος Τάτσης (22/06/2022)
Ανίχνευση Ψευδών Ειδήσεων με χρήση Τεχνικών Μηχανικής Μάθησης
Επιβλέπων: Σ. Κωτσιαντής
 
037. Σώτια Σάββα (20/06/2022)
Εξόρυξη Γνώμης και Μέθοδοι Ρητορικής Μίσους
Επιβλέπων: Σ. Κωτσιαντής
 
036. Νικόλαος Τσιαμούλος (01/06/2022)
Μελέτη και εφαρμογές της λογαριθμικής κανονικής κατανομής
Επιβλέπων: Κ. Πετρόπουλος
 
035. Ελένη Παπαδημητρίου (11/04/2022)
Εκτιμητές και έλεγχοι καλής προσαρμογής για την inverse Gaussian κατανομή
Επιβλέπων: Κ. Πετρόπουλος
 
034. Γρηγόριος Δαβράζος (24/03/2022)
Μπεϋζιανές τεχνικές μηχανικής μάθησης
Επιβλέπων: Σ. Κωτσιαντής
 
033. Διαμαντίνα Κασφίκη (01/03/2022)
Η επίδραση των θανάτων λόγω COVID-19 στον βιοτεχνολογικό δείκτη Nasdaq Biotechnology Index (NBI)
Επιβλέπουσα: Θ. Γράψα
 
032. Επαμεινώνδας Κούλης (01/03/2022)
Μη γραμμική βελτιστοποίηση με περιορισμούς και χωρίς περιορισμούς
Επιβλέπουσα: Θ. Γράψα
 
031. Αθανάσιος Παπαστεφανόπουλος (08/02/2022)
Αναγνώριση ανθρώπινων ενεργειών με χρήση τεχνικών μεταφερόμενης μάθησης
Επιβλέπων: Σ. Κωτσιαντής
 
030. Κωνσταντίνα Μητσάκη (08/02/2022)
Εξόρυξη γνώσης από μεγάλα δεδομένα
Επιβλέπων: Σ. Κωτσιαντής
 
029. Ρωμαλέα Ρεντζή (21/01/2022)
Το πρόβλημα του Κινέζου Ταχυδρόμου
Επιβλέπων: Ν. Τσάντας
 
028. Αργύρης Γιαννακόπουλος (21/01/2022)
Στατιστική Ανάλυση του Ερωτηματολογίου Coronaphobia με τη βοήθεια της Λογιστικής Παλινδρόμησης και της Παραγοντικής Ανάλυσης
Επιβλέπων: Κ. Πετρόπουλος
 
 027. Ελένη Μπούτσικα (14/01/2022)
Μέθοδοι Ανάλυσης της Εργοδικής Λογοτεχνίας με Γραφήματα και Πλειογραμμική Άλγεβρα
Επιβλέπων: Ε. Γαλλόπουλος
 
026. Δήμητρα Κυριακούλη (14/01/2022)
Ενοποίηση Διπλότυπων Εγγραφών σε Βάσεις Δεδομένων
Επιβλέπων: Σ. Κωτσιαντής

 

2021
 
025. Ζούλφος Αθανάσιος (08/10/2021)
Ανίχνευση ανωμαλιών σε δεδομένα χρονοσειρών
Επιβλέπων: Σ. Κωτσιαντής
 
024. Σταυρούλα Λάππα (23/09/2021)
Ερμηνεύσιμη Μηχανική Μάθηση
Επιβλέπων: Σ. Κωτσιαντής
 
023. Ιωάννης Κολοκούρης (22/09/2021)
Η επίδραση των Παραγόντων Περιορισμού στις Χρονοσειρές του covid-19
Επιβλέπουσα: Θ. Γράψα
 
022. Αναστασία Καραμήτου (22/09/2021)
Η Μέθοδος Newton για Κυρτές Συναρτήσεις
Επιβλέπουσα: Θ. Γράψα
 
021. Ευτυχία Παναγιωτοπούλου (15/09/2021)
Αξιολόγηση της Απόδοσης Μοντέλων στην Πρόβλεψη της Αναλογίας κλικς προς τον Αριθμό Εμφανίσεων Ψηφιακών Διαφημίσεων
Επιβλέπων: Σ. Κωτσιαντής
 
020. Ανδρέας Γεντεκάκης (15/09/2021)
Σχεδιασμός Πράκτορα Συζήτησης Με Χρήση Τεχνικών Βαθιάς Μάθησης
Επιβλέπων: Σ. Κωτσιαντής
 
019. Βενέτα Χριστοδούλου (30/08/2021)
Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων και Σχεδιασμός Μηχανισμών
Επιβλέπων: Δ. Καββαδίας
 
018. Δανάη-Μαρία Νείλα (30/08/2021)
Κρυπτογραφία και Ασφάλεια Συστημάτων
Επιβλέπων: Δ. Καββαδίας
 
017. Ευστάθιος-Κωνσταντίνος Σταθόπουλος (05/04/2021)
Πρόβλεψη του ρυθμού των κλικ ως συνιστώσας συστημάτων Δημοπρασιών Πραγματικού Χρόνου
Επιβλέπων: Σ. Κωτσιαντής
 
016. Αικατερίνη Αναστασοπούλου (23/06/2021)
Πολυτροπική Ανάλυση Συναισθήματος
Επιβλέπων: Σ. Κωτσιαντής
 
015. Ευάγγελος Κωστούλας (18/06/2021)
Αυτόματοι Κωδικοποιητές με Αντιληπτική Συνάρτηση Κόστους για την Ανίχνευση Ανωμαλιών σε Εικόνες
Επιβλέπων: Σ. Κωτσιαντής
 
014. Αλίκη Διονάτου (15/06/2021)
Ανάλυση Δεδομένων Επιβίωσης Παρουσία Ανταγωνιστικών Κινδύνων
Επιβλέπων: Π. Οικονόμου
 
013. Νικόλαος Πετρούτσος (28/05/2021)
Μοντέλα Διαχρονικών Δεδομένων & Εφαρμογή σε δεδομένα κλινικής μελέτης ασθενών με AIDS
Επιβλέπων: Π. Οικονόμου
 
012. Λουκοπούλου Αικατερίνη-Αμαλία (26/03/2021)
Μέθοδοι πρόβλεψης χρονοσειρών με δεδομένα Covid-19
Επιβλέπουσα: Θ. Γράψα
 
011. Γεώργιος Δελατόλας (26/01/2021)
Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας
Επιβλέπων: Σ. Κωτσιαντής
 
010. Χρήστος Διδάχος (26/01/2021)
Χρήση Τεχνικών Βαθιάς Μάθησης για Λογισμικό Αυτόνομης Οδήγησης
Επιβλέπων: Σ. Κωτσιαντής
 
009. Αργυρώ-Ελέσα Μαρούντα (26/01/2021) 
Ταξινόμηση Εικόνων με Βαθιά Μάθηση
Επιβλέπων: Σ. Κωτσιαντής

 

2020
 
008. Ναταλία Ζαφειροπούλου (11/12/2020)
Γεωμετρία της Πληροφορίας: μελέτη μιας διδιάστατης αρνητικής διωνυμικής κατανομής για ανάλυση δεδομένων
Επιβλέπουσα: Β. Πιπερίγκου
 
007. Ανδρέας Γαλάνης (09/06/2020)
Στατιστική Ανάλυση του ερωτηματολογίου DREEM με τη βοήθεια της PCA μεθόδου και του μοντέλου λογιστικής παλινδρόμησης
Επιβλέπων: Κ. Πετρόπουλος
 
006. Γρηγόριος Παπαγεωργίου (30/09/2020)
Μελέτη μακροχρόνιας σχέσης (cointegration) μεταξύ δύο ή περισσοτέρων χρονοσειρών
Επιβλέπων: Π. Οικονόμου
 
005. Αικατερίνη Σκαμνιά (11/09/2020)
Καμπύλες Andrews και ανάπτυξη μεθόδου για την ανίχνευση περιοχών με υπερσυγκέντρωση παρατηρήσεων (hot spot) σε πολυδιάστατα δεδομένα
Επιβλέπων: Π. Οικονόμου
 
004. Ιωάννης Οικονομόπουλος-Παπαχρονόπουλος (20/07/2020)
Βαθιά Νευρωνικά Δίκτυα και Εφαρμογή τους στην Ανάλυση Συναισθήματος
Επιβλέπων: Σ. Κωτσιαντής
 
003. Χρήστος Λαμπράκης (03/07/2020)
Βαθιά Μάθηση και Βιοπληροφορική
Επιβλέπων: Σ. Κωτσιαντής
 
002. Μάριος Βλαχογεώργος (09/06/2020) 
Μέθοδοι ομαδοποίησης για τον εντοπισμό έκτροπων τιμών
Επιβλέπων: Σ. Κωτσιαντής
 
001. Κούλης Αθανάσιος (19/02/2020)
Εφαρμογή του μοντέλου λογιστικής παλινδρόμησης σε εκπαιδευτικά δεδομένα
Επιβλέπων: Κ. Πετρόπουλος
keyboard_arrow_up