Κωδικός Τίτλος ΓΝΜ ΘΡΜ ΕΦΜ ΠΛΗ ΣΠΕ ECTS
PM101 Αναλυτική Γεωμετρία Υποχρεωτικό κορμού Υποχρεωτικό κορμού Υποχρεωτικό κορμού Υποχρεωτικό κορμού Υποχρεωτικό κορμού 7
PM103 Απειροστικός Λογισμός Ι Υποχρεωτικό κορμού Υποχρεωτικό κορμού Υποχρεωτικό κορμού Υποχρεωτικό κορμού Υποχρεωτικό κορμού 8
PM102 Εισαγωγή στην Άλγεβρα και Θεωρία Συνόλων Υποχρεωτικό κορμού Υποχρεωτικό κορμού Υποχρεωτικό κορμού Υποχρεωτικό κορμού Υποχρεωτικό κορμού 8
IC102 Εισαγωγή στους Υπολογιστές και στον Προγραμματισμό με FORTRAN Υποχρεωτικό κορμού Υποχρεωτικό κορμού Υποχρεωτικό κορμού Υποχρεωτικό κορμού Υποχρεωτικό κορμού 7
keyboard_arrow_up