Πετρόπουλος Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Πετρόπουλος Κωνσταντίνος
Τομέας: Στατιστικής - Θεωρίας Πιθανοτήτων, Επιχειρησιακής Έρευνας

email costas@math.upatras.gr
web Προσωπική Σελίδα
phone +302610996745
home Γραφείο 214, 2ος Όροφος, Κτήριο Βιολογίας/Μαθηματικών
access_time Τρίτη 13:00 - 14:00, Τετάρτη 13:00 - 14:00, Παρασκευή 14:00 - 15:00.
Γνωστικό Αντικείμενο
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Σπουδές
description Διδακτορικό : 2002, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
description Πτυχίο/Δίπλωμα : 1995, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
chevron_right Στατιστική Θεωρία Αποφάσεων
chevron_right Βελτίωση Εκτιμητών και Διαστημάτων Εμπιστοσύνης
chevron_right Εκτίμηση Παραμέτρων υπό Περιορισμούς Διάταξης
chevron_right Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση
chevron_right Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων
Μαθήματα
Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:
Προπτυχιακά Μαθήματα
Μεταπτυχιακά Μαθήματα
keyboard_arrow_up