Τμήμα Μαθηματικών | Πανεπιστήμιο Πατρών


Μαμωνά-Downs Ιωάννα
Καθηγητής
Μαμωνά-Downs Ιωάννα
Τομέας: Θεωρητικών Μαθηματικών

email mamona@upatras.gr
web Προσωπική Σελίδα
phone +302610996741
home Γραφείο 143, 1ος Όροφος, Κτήριο Βιολογίας/Μαθηματικών
access_time Τρίτη 16:00 - 17:30, Πέμπτη 16:00 - 17:30
Γνωστικό Αντικείμενο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Σπουδές
description Διδακτορικό : 1987, Faculty of Mathematical Sciences, University of Southampton, UK
description ΜΔΕ : 1984, Institute of Education, University of Reading, UK
description Πτυχίο/Δίπλωμα : 1976, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
chevron_right Κατανόηση Θεμελιωδών Εννοιών της Πραγματικής Ανάλυσης
chevron_right Επίλυση Προβλήματος στα Μαθηματικά
chevron_right Δημιουργία Προβλήματος
chevron_right Λεπτές Διαφορές και Αλληλοσυσχετίσεις μεταξύ Επίλυσης Προβλήματος και Απόδειξης στα Μαθηματικά
Μαθήματα
Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:
Προπτυχιακά Μαθήματα
keyboard_arrow_up