Ρόιδος Νικόλαος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Ρόιδος Νικόλαος
Τομέας: Εφαρμοσμένης Ανάλυσης

email roidos@math.upatras.gr
web Προσωπική Σελίδα
phone +302610997814
home Γραφείο 314, 3ος Όροφος, Κτήριο Βιολογίας/Μαθηματικών
access_time Τετάρτη 14:00 -16:00, Πέμπτη 15:00 - 16:00
Γνωστικό Αντικείμενο
ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Σπουδές
description Διδακτορικό : 2010, School of Mathematics, University of Loughborough
description ΜΔΕ : 2005, Department of Mathematics, King's College, London UK
description Πτυχίο/Δίπλωμα : 2004, Τμήμα Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
chevron_right Γραμμικές και μη γραμμικές διαφορικές εξισώσεις σε πολλαπλότητες με ανωμαλίες
chevron_right Συναρτησιακός λογισμός sectorial τελεστών
chevron_right Φασματική θεωρία και θεωρία σκέδασης της Λαπλασιανής σε πολλαπλότητες με cusps
Μαθήματα
Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:
Προπτυχιακά Μαθήματα
keyboard_arrow_up