Καρυώτη Βασιλική
Επίκουρος Καθηγητής
Καρυώτη Βασιλική
Τομέας: Άλλα Τμήματα (ή Μονάδες)

email vaskar@upatras.gr
web Προσωπική Σελίδα
phone +302610369330
home Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού
Γνωστικό Αντικείμενο
------------------
Σπουδές
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Μαθήματα
Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:
Προπτυχιακά Μαθήματα
Μεταπτυχιακά Μαθήματα
keyboard_arrow_up