Ανάλυση Χρονοσειρών
Περιγραφή

Ορισμός Χρονοσειράς. Συνιστώσες Χρονοσειράς. Μέθοδοι Ανάλυσης Χρονοσειρών. Στατιστικές Προβλέψεις. Στασιμότητα. Αυτοσυνδιακύμανση. Αυτοσυσχέτιση. Μερική Αυτοσυσχέτιση. Λευκός Θόρυβος. Τυχαίος Περίπατος. Αυτοπαλίνδρομα Μοντέλα AR(1), AR(2), AR(p). Μοντέλα Κινητού Μέσου ΜΑ(1), ΜΑ(2), ΜΑ(q). Αυτοπαλινδρούμενα Μοντέλα Κινητού Μέσου ARMA(p,q), ARIMA(p,d,q), SARIMA (P,D,Q), x(p,d,q). Ταυτοποίηση ARIMA Μοντέλων. Εκτίμηση ARIMA Μοντέλων - Διαγνωστικός Έλεγχος. Κριτήρια Επιλογής Μοντέλων. Προβλέψεις με AR(1), MA(1), ARMA(1,1), ARMA(p,q), ARIMA(p,d,q). Διαστήματα Εμπιστοσύνης της Πρόβλεψης. Μέτρα Αξιολόγησης Προβλέψεων.
Εφαρμογή της Μεθοδολογίας Box-Jenkins με χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS.

Τομέας: Στατιστικής - Θεωρίας Πιθανοτήτων, Επιχειρησιακής Έρευνας
Διδάσκοντες:

Συγγράμματα:

Πρόγραμμα Σπουδών:
Μεταπτυχιακό - MCDA
Εξάμηνο: Β
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 7,5
Ωρες Διδασκαλίας (Θ/Φ/Ε): 3/0/0
Κωδικός: MCDA113
Φοιτητές Erasmus: Όχι
keyboard_arrow_up