Τμήμα Μαθηματικών | Πανεπιστήμιο Πατρών


Βραχάτης Μιχαήλ
Καθηγητής
Βραχάτης Μιχαήλ
Τομέας: Υπολογιστικών Μαθηματικών και Πληροφορικής

email vrahatis@math.upatras.gr
web Προσωπική Σελίδα
phone +302610997274
home Γραφείο 241, 2ος Όροφος, Κτήριο Βιολογίας/Μαθηματικών
Γνωστικό Αντικείμενο
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΑΛΓΕΒΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ
Σπουδές
description Διδακτορικό : 1982, Φυσικομαθηματική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών
description Πτυχίο/Δίπλωμα : 1978, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
chevron_right Αριθμητικά Μαθηματικά
chevron_right Υπολογιστική της Φύσης και Υπολογιστική Νοημοσύνη
chevron_right Ολική Βελτιστοποίηση
chevron_right Αξιόπιστη Υπολογιστική και Ανακριβή Δεδομένα
chevron_right Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα και Μηχανική Μάθηση
Μαθήματα
Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:
Μεταπτυχιακά Μαθήματα
keyboard_arrow_up