Βλάχου Βάγια
Καθηγητής
Βλάχου Βάγια
Τομέας: Θεωρητικών Μαθηματικών

email vvlachou@math.upatras.gr
web Προσωπική Σελίδα
phone +302610996775
home Γραφείο 319, 3ος Όροφος, Κτήριο Βιολογίας/Μαθηματικών
access_time Σε εκπαιδευτική άδεια το ακαδημαϊκό έτος 2023-24
Γνωστικό Αντικείμενο
ΜΙΓΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Σπουδές
description Διδακτορικό : 2002, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
description ΜΔΕ : 1998, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
description Πτυχίο/Δίπλωμα : 1995, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
chevron_right Προσεγγίσεις στο Μιγαδικό Επίπεδο
chevron_right Καθολικές και Πολλαπλά Καθολικές Αναλυτικές Συναρτήσεις
chevron_right Κυκλικοί και Υπερκυκλικοί Τελεστές
chevron_right Συνάρτηση ζήτα του Riemann
Μαθήματα
Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:
Προπτυχιακά Μαθήματα
keyboard_arrow_up