Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης και της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας καθώς και την υψηλού επιπέδου εξειδίκευση πτυχιούχων σε καίρια γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης των μαθηματικών. Οι Διδακτορικές Σπουδές οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος στην Επιστήμη των Μαθηματικών. Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του κατόχου του στην εξέλιξη της επιστήμης και της γνώσης στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο.

Το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών, έχοντας ως στόχο την οργάνωση Διδακτορικών Σπουδών υψηλών προδιαγραφών, δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε αυτές, καθώς θεωρεί ότι αποτελούν δείκτη αξιολόγησης της επιστημονικής του ανάπτυξης. Με τις Διδακτορικές Σπουδές το τμήμα προσφέρει στοχευμένη γνώση στα γνωστικά αντικείμενα της μαθηματικής επιστήμης όπως αυτά εξειδικεύονται και προσδιορίζονται από τους τομείς του, μέσω μετεκπαίδευσης και επιβλεπόμενης έρευνας. Το τμήμα φιλοδοξεί να λειτουργεί Διδακτορικές Σπουδές ως κέντρο αριστείας με αξιοκρατία, άμιλλα και συνεργασία για την εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης μέσω προηγμένης, έντιμης και ενδελεχούς έρευνας.

Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών που προσφέρονται δωρεάν, οργανώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017 (δείτε εδώ) και του εν γένει θεσμικού πλαισίου όπως κάθε φορά ισχύει.

archive Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος Μαθηματικών Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 1762/17.05.2018, τεύχος Β)

archive Επιτροπές αξιολόγησης αιτήσεων εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής


 • ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ Νικόλαος ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ Νικόλαος
  Eπιβλέπων Καθηγητής: Ελευθεράκης Γεώργιος
 • Καραγκεντσίδου Μαρία Καραγκεντσίδου Μαρία
  Eπιβλέπων Καθηγητής: Όμηρος Ράγγος
 • Καρανικόλα Αικατερίνη Καρανικόλα Αικατερίνη
  Eπιβλέπων Καθηγητής: Σωτήριος Κωτσιαντής
 • Κατσίβελος Χρήστος Κατσίβελος Χρήστος
  Eπιβλέπων Καθηγητής: Χατζάκος Δημήτριος
 • Λιάπης Χαράλαμπος Λιάπης Χαράλαμπος
  Eπιβλέπων Καθηγητής: Σωτήριος Κωτσιαντής
 • Λιναρδάτος Παντελής Λιναρδάτος Παντελής
  Eπιβλέπων Καθηγητής: Σωτήριος Κωτσιαντής
 • Λύκουρα Βασιλική Λύκουρα Βασιλική
  Eπιβλέπων Καθηγητής: Βάγια Βλάχου
 • Παπανικολάου Αθανασία Παπανικολάου Αθανασία
  Eπιβλέπων Καθηγητής: Θεοδούλα Γράψα
 • Παπαστεφανόπουλος Βασίλειος Παπαστεφανόπουλος Βασίλειος
  Eπιβλέπων Καθηγητής: Σωτήριος Κωτσιαντής
 • Ραυτόπουλος Γεώργιος Ραυτόπουλος Γεώργιος
  Eπιβλέπων Καθηγητής: Κωτσιαντής Σωτήριος


keyboard_arrow_up