Τμήμα Μαθηματικών | Πανεπιστήμιο Πατρών


Λειτουργικά Συστήματα
Περιγραφή

Εισαγωγή. Ιστορικά στοιχεία. Υπολογιστικά συστήματα μιας διεργασίας και πολλών διεργασιών, ενός ή περισσοτέρων χρηστών. Διαλογικά συστήματα. Στοιχεία αρχιτεκτονικής ενός επεξεργαστή. Χειρισμός διακοπών (interrupts). Λειτουργίες ενός Λειτουργικού Συστήματος (ΛΣ). Η έννοια της διαδικασίας (process). Ο χειρισμός των διαδικασιών. Χρονοπρογραμμα­τισμός διαδικασιών - αλγόριθμοι. Ασύγχρονες ταυτόχρονες διαδικασίες. Ο αλγόριθμος του Dekker. Σημαφόροι, monitors. Προβλήματα αμοιβαίου αποκλεισμού. Αδιέξοδα, συνθήκες αδιεξόδου, αλγόριθμος του Τραπεζίτη. Η διαχείριση της μνήμης. Η δευτερεύουσα μνήμη. Ο χρονοπρογραμματισμός του δίσκου. Η κεντρική μνήμη. Τεχνικές τοποθέτησης διαδι­κασιών στη μνήμη, συνεχής/μη-συνεχής τοποθέτηση. Εικονική μνήμη. Μη συνεχής τοποθέτηση στη μνήμη, τμηματο­ποίη­ση-σελιδοποίηση. Διαχείριση της εικονικής μνήμης. Συσχε­τιστική μνήμη. Τεχνικές αντικατάστασης σελίδων. Το σύνολο εργασίας.

Μελέτη περίπτωσης: σύστημα Linux και εργαστήρια πάνω στις αναπτυσσόμενες στην θεωρία έννοιες.

Τομέας: Υπολογιστικών Μαθηματικών και Πληροφορικής
Διδάσκοντες:

Πρόγραμμα Σπουδών:
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο: Ζ
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 6
Ωρες Διδασκαλίας (Θ/Φ/Ε): 2/0/2
Κωδικός: IC437
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Κατεύθυνση ΓΝΜ: Ελεύθερης Επιλογής
Κατεύθυνση ΘΡΜ: Ελεύθερης Επιλογής
Κατεύθυνση ΕΦΜ: Ελεύθερης Επιλογής
Κατεύθυνση ΠΛΗ: Ελεύθερης Επιλογής
Κατεύθυνση ΣΠΕ: Ελεύθερης Επιλογής
Φοιτητές Erasmus: Όχι
keyboard_arrow_up