Κωδικός Τίτλος Εξάμηνο ECTS Διδάσκοντες
IC102 Εισαγωγή στους Υπολογιστές και στον Προγραμματισμό με FORTRAN Α 7 Ράγγος Όμηρος
PM101 Αναλυτική Γεωμετρία Α 7 Ζαφειρίδου Σοφία , Γεωργίου Δημήτριος
PM102 Εισαγωγή στην Άλγεβρα και Θεωρία Συνόλων Α 8 Γεωργίου Δημήτριος , Καραζέρης Παναγής
PM103 Απειροστικός Λογισμός Ι Α 8 Παπαγεωργίου Βασίλειος
IC101 Προγραμματισμός με Python Β 7 Κωτσιαντής Σωτήριος , Φαζάκης Νικόλαος
IC103 Διακριτά Μαθηματικά Β 7 Καββαδίας Δημήτριος , Ραπτόπουλος Χριστόφορος
PM104 Γραμμική Άλγεβρα Ι Β 8 Κυδωνάκης Γεώργιος , Μεγαρίτης Αθανάσιος
PM105 Απειροστικός Λογισμός ΙΙ Β 8 Μεγαρίτης Αθανάσιος , Γεωργίου Δημήτριος
AM201 Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις Ι Γ 7 Βαν Ντερ Βέϊλε Ιάκωβος Πέτρος
IC204 Αριθμητική Ανάλυση Ι Γ 7 Κωτσιαντής Σωτήριος
PM106 Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ Γ 8 Μεγαρίτης Αθανάσιος
ST201 Θεωρία Πιθανοτήτων Ι Γ 8 Μακρή Ευφροσύνη
AM202 Πραγματική Ανάλυση Δ 6 Καραζέρης Παναγής , Μπάκας Οδυσσέας
PM207 Άλγεβρα Ι Δ 6 Χατζάκος Δημήτριος , Παπαπέτρος Ευάγγελος
AM303 Κλασική Μηχανική Ε 7 Βαν Ντερ Βέϊλε Ιάκωβος Πέτρος
PM308 Διαφορική Γεωμετρία Ι Ε 7 Αρβανιτογεώργος Ανδρέας
PM309 Μαθηματική Ανάλυση Ε 8 Μπάκας Οδυσσέας
ST302 Στατιστική Συμπερασματολογία Ι Ε 8 Πετρόπουλος Κωνσταντίνος
PM310 Μιγαδική Ανάλυση ΣΤ 6 Ελευθεράκης Γεώργιος


keyboard_arrow_up