Κωδικός Τίτλος Εξάμηνο ECTS Διδάσκοντες
IC102 Εισαγωγή στους Υπολογιστές και στον Προγραμματισμό με FORTRAN Α 7 Γράψα Θεοδούλα , Ράγγος Όμηρος
PM101 Αναλυτική Γεωμετρία Α 7 Ζαφειρίδου Σοφία , Γεωργίου Δημήτριος
PM102 Εισαγωγή στην Άλγεβρα και Θεωρία Συνόλων Α 8 Γεωργίου Δημήτριος , Καραζέρης Παναγής
PM103 Απειροστικός Λογισμός Ι Α 8 Ρόιδος Νικόλαος , Τόγκας Αναστάσιος
IC101 Προγραμματισμός με Python Β 7 Κωτσιαντής Σωτήριος , Τσιάτας Γεώργιος
IC103 Διακριτά Μαθηματικά Β 7 Καββαδίας Δημήτριος , Ρεκατσινας Νικόλαος
PM104 Γραμμική Άλγεβρα Ι Β 8 Αρβανιτογεώργος Ανδρέας , Παπαγεωργίου Βασίλειος
PM105 Απειροστικός Λογισμός ΙΙ Β 8 Ζαφειρίδου Σοφία , Τζερμιάς Παύλος
AM201 Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις Ι Γ 7 Βαν Ντερ Βέϊλε Ιάκωβος Πέτρος
IC204 Αριθμητική Ανάλυση Ι Γ 7 Γράψα Θεοδούλα , Βραχάτης Μιχαήλ , Κωτσιαντής Σωτήριος
PM106 Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ Γ 8 Παπαγεωργίου Βασίλειος , Γεωργίου Δημήτριος
ST201 Θεωρία Πιθανοτήτων Ι Γ 8 Μακρή Ευφροσύνη , Δημητρίου Ιωάννης
AM202 Πραγματική Ανάλυση Δ 6 Ελευθεράκης Γεώργιος , Πρίνος Γεώργιος
PM207 Άλγεβρα Ι Δ 6 Χατζάκος Δημήτριος , Σουρής Νικόλαος-Παναγιώτης
AM303 Κλασική Μηχανική Ε 7 Ζαφειροπούλου-Καρατζόγλου Φιλαρέτη , Τσιάτας Γεώργιος
PM308 Διαφορική Γεωμετρία Ι Ε 7 Τζερμιάς Παύλος
PM309 Μαθηματική Ανάλυση Ε 8 Ελευθεράκης Γεώργιος
ST302 Στατιστική Συμπερασματολογία Ι Ε 8 Πετρόπουλος Κωνσταντίνος
PM310 Μιγαδική Ανάλυση ΣΤ 6 Βλάχου Βάγια


keyboard_arrow_up