Πρακτική Άσκηση
Περιγραφή

Η Πρακτική Άσκηση δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές που βρίσκονται τουλάχιστον στο 7ο εξάμηνο των σπουδών τους να εργασθούν σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για 2 μήνες με σκοπό την απόκτηση εμπειρίας σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο των σπουδών τους. Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον δηλωθεί ως Μάθημα Επιλογής, με κωδικό AL462, και μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων φοιτητών στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πατρών, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες οι οποίες ανακοινώνονται κάθε ακαδημαϊκό έτος. Η επιλογή του μαθήματος Π.Α. μπορεί να γίνει μόνο μια φορά. Δεν προσμετρούνται διδακτικές/πιστωτικές μονάδες στις διδακτικές/πιστωτικές μονάδες που είναι απαραίτητες για την λήψη του πτυχίου.

Τομέας: Τμήμα Μαθηματικών
Συγγράμματα:

Πρόγραμμα Σπουδών:
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο: Ζ
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 2
Ωρες Διδασκαλίας (Θ/Φ/Ε): 0/0/0
Κωδικός: AL462
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Κατεύθυνση ΓΝΜ: Ελεύθερης Επιλογής
Κατεύθυνση ΘΡΜ: Ελεύθερης Επιλογής
Κατεύθυνση ΕΦΜ: Ελεύθερης Επιλογής
Κατεύθυνση ΠΛΗ: Ελεύθερης Επιλογής
Κατεύθυνση ΣΠΕ: Ελεύθερης Επιλογής
Φοιτητές Erasmus: Όχι
keyboard_arrow_up