Τμήμα Μαθηματικών | Πανεπιστήμιο Πατρών


Εισαγωγή στην Ανάλυση Διαστημάτων
Περιγραφή

Σύντομη ιστορική αναδρομή. Η αριθμητική στους υπολο­γιστές. Επεκτάσεις της αριθμητικής κινητής υποδιαστολής (floating point arithmetic). Αριθμοί διαστήματα και αριθμη­τική διαστημάτων (interval arithmetic). Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης διαστηματικής αριθμητικής. Συναρ­τήσεις διαστημάτων. Διανύσματα και πίνακες διαστημάτων. Το Θεμελιώδες Θεώρημα της Ανάλυσης Διαστημάτων. Επίλυση μη γραμμικών εξισώσεων με διαστηματικές μεθόδους (interval methods). Επίλυση γραμμικών και μη γραμμικών συστημάτων με διαστηματικές μεθόδους. Ολική βελτιστοποίηση με διαστη­ματικές μεθόδους.

Εφαρμογές: Χρήση κατάλληλης βιβλιοθήκης στο Matlab/Octave.

Τομέας: Υπολογιστικών Μαθηματικών και Πληροφορικής
Διδάσκοντες:

Πρόγραμμα Σπουδών:
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο: Η
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 6
Ωρες Διδασκαλίας (Θ/Φ/Ε): 2/2/0
Κωδικός: IC464
Τύπος Μαθήματος: Επιλογής
Κατεύθυνση ΓΝΜ: Ελεύθερης Επιλογής
Κατεύθυνση ΘΡΜ: Ελεύθερης Επιλογής
Κατεύθυνση ΕΦΜ: Ελεύθερης Επιλογής
Κατεύθυνση ΠΛΗ: Ελεύθερης Επιλογής
Κατεύθυνση ΣΠΕ: Ελεύθερης Επιλογής
Φοιτητές Erasmus: Ναι
keyboard_arrow_up