Θεωρία Πιθανοτήτων και Στοχαστικές Διαδικασίες Τμήματος Επιστήμης των Υλικών
Περιγραφή

Βασικές έννοιες-Αξιώματα. Πιθανοτικά μοντέλα, Δεσμευμένη πιθανότητα, Ανεξαρτησία, Θεωρημα ολικής πιθανό­τητας, κανονας του Bayes.
Συνδυαστική αναλυση. Πολλαπλασιαστικός νομος, Μεταθέσεις, Διατάξεις, Συνδυασμοί.
Μονοδιάστατες διακριτές τυχαίες μεταβλητές. Συνάρτηση πιθανότητας, Χαρακτηριστικά μεγέθη, Μέση τιμή, διασπορά.
Μονοδιάστατες συνεχείς τυχαίες μεταβλητές. Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας, Χαρακτηριστικά μεγέθη, Μέση τιμή, διασπορά.
Ειδικές μονοδιάστατες κατανομές. Διωνυμική κατανομή, Ύπεργεωμετρική κατανομή, Γεωμετρική κατανομή, Αρνητική διω- νυμική κατανομή, Poisson κατανομή. Ομοιόμορφη κατανομή, Κνονική κατανομή, Εκθετική κατανομή, Γάμμα κατανομή.
Πολυδιάστατες τυχαίες μεταβλητές και κατανομές.
Οριακά θεωρήματα, Νομος των μεγάλων αριθμών.
Διαδικασία Poisson και Τυχαίοι περίπατοι.

Τομέας: Στατιστικής - Θεωρίας Πιθανοτήτων, Επιχειρησιακής Έρευνας
Διδάσκοντες:

Πρόγραμμα Σπουδών:
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Λοιπών Τμημάτων
Εξάμηνο: Δ
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 3
Ωρες Διδασκαλίας (Θ/Φ/Ε): 3/0/0
Κωδικός: MAS_246
Φοιτητές Erasmus: Ναι
keyboard_arrow_up