Προγραμματισμός με Python
Περιγραφή

Ψηφιακή αριθμητική, Λογικά κυκλώματα. Εισαγωγή στην γλώσσα Python, λίστες, λεξικά, πλειάδες, έλεγχος ροής, βρόχοι, συναρτήσεις. Στοιχεία Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού: αντικείμενα και κλάσεις, κληρονομικότητα κλάσεων.

Εργαστήριο: Επίλυση προβλημάτων με Python. Μαθηματικές βιβλιοθήκες. Εισαγωγή στο TeX-LaTeX.

Τομέας: Υπολογιστικών Μαθηματικών και Πληροφορικής
Πρόγραμμα Σπουδών:
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο: Β
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 7
Ωρες Διδασκαλίας (Θ/Φ/Ε): 3/0/2
Κωδικός: IC101
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Κορμού
Κατεύθυνση ΓΝΜ: Υποχρεωτικό κορμού
Κατεύθυνση ΘΡΜ: Υποχρεωτικό κορμού
Κατεύθυνση ΕΦΜ: Υποχρεωτικό κορμού
Κατεύθυνση ΠΛΗ: Υποχρεωτικό κορμού
Κατεύθυνση ΣΠΕ: Υποχρεωτικό κορμού
Φοιτητές Erasmus: Ναι
keyboard_arrow_up