Αριθμητική Ανάλυση Ι
Περιγραφή

Σφάλματα. Πεπερασμένες διαφορές. Αριθμητική παρεμβολή. Αριθμητική παραγώγιση. Αριθμητική ολοκλήρωση. Αριθμητική επίλυση εξισώσεων. Νόρμες διανυσμάτων και πινάκων. Αριθμητική επίλυση γραμμικών συστημάτων.

Εργαστήρια με δημιουργία προγραμμάτων σε γλώσσα Octave/Julia και πρακτική εξάσκηση στους υπολογιστές.

Τομέας: Υπολογιστικών Μαθηματικών και Πληροφορικής
Πρόγραμμα Σπουδών:
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο: Γ
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 7
Ωρες Διδασκαλίας (Θ/Φ/Ε): 3/0/2
Κωδικός: IC204
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Κορμού
Κατεύθυνση ΓΝΜ: Υποχρεωτικό κορμού
Κατεύθυνση ΘΡΜ: Υποχρεωτικό κορμού
Κατεύθυνση ΕΦΜ: Υποχρεωτικό κορμού
Κατεύθυνση ΠΛΗ: Υποχρεωτικό κορμού
Κατεύθυνση ΣΠΕ: Υποχρεωτικό κορμού
Φοιτητές Erasmus: Ναι
keyboard_arrow_up