Τα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται ο Τομέας Εφαρμοσμένης Ανάλυσης είναι: Διαφορικές Εξισώσεις (Συνήθεις, Μερικές), Μηχανική (Νευτώνεια, Αναλυτική, Ρευστομηχανική, Κβαντομηχανική, Ουράνια) και Μαθηματική Φυσική (Δυναμικά Συστήματα, Χάος, Φράκταλς).

Οι Διαφορικές Εξισωσεις είναι ο κλάδος των Μαθηματικών μέσα από τον οποίο προτυποποιούνται μαθηματικά μια πλειάδα προβλημάτων πολλών επιστημών, όπως της Φυσικής, Χημείας, Ιατρικής, Βιολογίας, Κοινωνιολογίας, Οικονομικών, Βιομηχανίας κλπ.

Οι διάφορες περιοχές της Μηχανικής ενσωματώνουν εφαρμογές των Διαφορικών Εξισώσεων καθώς και πολλών αντικειμένων των Θεωρητικών Μαθηματικών, όπως, π.χ. του Ολοκληρωτικού και Διαφορικού Λογισμού, της Γραμμικής Άλγεβρας, της Άλγεβρας, της Θεωρίας Τελεστών κ.ά για την αντιμετώπιση προβλημάτων της Δυναμικής και της Κινηματικής.

Τέλος, η Μαθηματική Φυσική αποτελεί το κατ’ εξοχήν πεδίο ανάπτυξης και εφαρμογής όλων των μαθηματικών θεωριών και μεθόδων.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες των μελών του Τομέα εστιάζουν στην ανάπτυξη θεωρητικών εργαλείων και εφαρμοσμένων μεθόδων για την προτυποποίηση και επίλυση προβλημάτων της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης. Οι διδακτικές δραστηριότητες σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στοχεύουν στην μετάδοση της γνώσης όλων των παραπάνω, καθώς και στην καθοδήγηση προς την ερευνητική διαδικασία και μεθοδολογία.

Διευθυντής: Βασίλειος Παπαγεωργίου

 

H ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΣΤΑΛΕΙ μέχρις ότου αποκατασταθεί η πλήρωση των προϋποθέσεων που θέτει ο νόμος 4597/2022 

 

Εργαστήρια

  • Σπουδαστήριο Μηχανικής
  • Εργαστήριο Μη Γραμμικών Συστημάτων & Εφαρμοσμένης Ανάλυσης [ιστοσελίδα]
  • Σπουδαστήριο Διαφορικών Εξισώσεων και Εφαρμογών "Παναγιώτης Σιαφαρίκας"

 

Προσωπικό

Όνομα Βαθμίδα Email Τηλ. Γραφείο
Ιάκωβος Πέτρος Βαν Ντερ Βέϊλε  Καθηγητής weele@math.upatras.gr 2610997457 341
Βασίλειος Παπαγεωργίου Καθηγητής vassilis@math.upatras.gr 2610997837 312
Ρόιδος Νικόλαος Επίκουρος Καθηγητής roidos@math.upatras.gr 2610997814 314
Αναστάσιος Τόγκας Επίκουρος Καθηγητής tasos@math.upatras.gr 2610996757 315

 

Προσφερόμενα Μαθήματα

Κωδικός Μάθημα Πρόγραμμα Εξάμηνο Κατηγορία ECTS
AM201 Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις Ι Προπτυχιακό Γ Κορμού 7
PM106 Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ Προπτυχιακό Δ Κορμού 8
AM231 Ανώτερα Μαθηματικά με Συστήματα Συμβολικών Υπολογισμών Προπτυχιακό Δ Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης - Βασικό 6
AM232 Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ Προπτυχιακό Δ Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης - Βασικό 6
AM303 Κλασική Μηχανική Προπτυχιακό Ε Κορμού 7
AM333 Ειδική Θεωρία Σχετικότητας Προπτυχιακό ΣΤ Ελεύθερης Επιλογής 6
AM465 Θέματα Μηχανικής Προπτυχιακό ΣΤ Ελεύθερης Επιλογής 6
AM434 Δυναμικά Συστήματα Προπτυχιακό Ζ Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης - Βασικό 6
AM436 Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις Προπτυχιακό Ζ Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης - Βασικό 6
AM262 Αναλυτική Μηχανική Προπτυχιακό Ζ Ελεύθερης Επιλογής 6
AM464 Ειδικές Συναρτήσεις Προπτυχιακό Ζ Ελεύθερης Επιλογής 6
AM435 Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική Προπτυχιακό Ζ Ελεύθερης Επιλογής 6
AM466 Μηχανική των Ρευστών Προπτυχιακό Η Ελεύθερης Επιλογής 6
PM438 Συναρτησιακή Ανάλυση: Χώροι & Τελεστές Προπτυχιακό Η Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης - Βασικό 6
AM438 Μετασχηματισμός Fourier, Κατανομές και Εφαρμογές Προπτυχιακό Η Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης - Βασικό 6
AM469 Δυναμική Αστρονομία Προπτυχιακό Η Ελεύθερης Επιλογής 6
AM468 Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική Προπτυχιακό Η Ελεύθερης Επιλογής 6
AM467 Χάος και Φράκταλς Προπτυχιακό Η Ελεύθερης Επιλογής 6
keyboard_arrow_up