Τα γνωστικά αντικείμενα του τομέα συνοψίζονται στα εξής: (α) Υπολογιστικά και Αριθμητικά Μαθηματικά και (β) Πληροφορική και Επιστήμη των Υπολογιστών. Οι διδακτικές δραστηριότητες του τομέα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο καθώς και οι ερευνητικές του δραστηριότητες εστιάζουν στην επίλυση Μαθηματικών προβλημάτων καθώς και προβλημάτων του πραγματικού κόσμου στα οποία τα Θεωρητικά Μαθηματικά δεν είναι σε θέση να απαντήσουν. Για την επίλυση των προβλημάτων αυτών παρέχουν με κατάλληλους αποτελεσματικούς και αποδοτικούς αλγορίθμους προσεγγιστικές λύσεις με εξασφαλισμένη υπολογιστική ακρίβεια. Επίσης οι δραστηριότητες του τομέα εστιάζουν και στις θεμελιώδεις αρχές, ιδιότητες και τεχνικές της Επιστήμης των Υπολογιστών.  Πιο συγκεκριμένα ο Τομέας μελετά μεθόδους Αριθμητικής Ανάλυσης και τις θεμελιώσεις της Επιστήμης Υπολογισμού και απαντά σε σημαντικά θέματα όπως τι είναι δυνατόν να υπολογιστεί, πόσο αξιόπιστα, πόσο γρήγορα και με πόση απαιτούμενη χωρητικότητα και μνήμη. Επίσης μελετά τεχνικές που διέπουν το σχεδιασμό και την ανάλυση των αλγορίθμων καθώς και την αποτελεσματική ανάπτυξη εφαρμογών σε νέες κατευθύνσεις όπως Υπολογιστική της Φύσης, Υπολογιστική Νοημοσύνη και γενικότερα Τεχνητή Νοημοσύνη, Υπηρεσιών Ιστού, Διαδικτύου των Αντικειμένων και Επιστήμης Δεδομένων. Το έργο του Τομέα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με αυτό των υπόλοιπων τομέων του τμήματος και των άλλων θετικών επιστημών που απαιτούν σχεδίαση και ανάλυση αριθμητικών αλγορίθμων για την επίλυση επιστημονικών προβλημάτων. Τα προβλήματα αυτά προκύπτουν από την Μαθητική μοντελοποίηση αντιστοίχων προβλημάτων του πραγματικού κόσμου και ενδιαφέρουν διάφορους τομείς της Επιστήμης και της Τεχνολογίας όπως Φυσική, Οικονομία, Κοινωνία, Ιατρική, Βιολογία, Επιχειρησιακή Έρευνα, κ.α.  Ο τομέας επικουρεί και συνεισφέρει στην καλή λειτουργία των εργαστηρίων του Τμήματος «Υπολογιστικής Νοημοσύνης» και «Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εφαρμογών».

Διευθυντής: Όμηρος Ράγγος, επίκουρος καθηγητής

 

Εργαστήρια

  • Εργα­στήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εφαρμογών [ιστοσελίδα]
  • Εργαστήριο Ανάπτυξης Εκπαι­δευτικού Λογισμικού (ESD*Lab)
  • Εργαστήριο Υπολογιστικής Νοημοσύνης (CILab) [ιστοσελίδα]

 

Προσωπικό

Όνομα Βαθμίδα Email Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Μιχαήλ Βραχάτης Καθηγητής vrahatis@math.upatras.gr 2610997274  241  
Θεοδούλα Γράψα Καθηγήτρια grapsa@math.upatras.gr 2610997232  243  
Δημήτριος Καββαδίας Επίκουρος Καθηγητής djk@math.upatras.gr 2610997247  237  
Σωτήριος Κωτσιαντής Επίκουρος Καθηγητής sotos@math.upatras.gr 2610996769  218  
Όμηρος Ράγγος Επίκουρος Καθηγητής ragos@math.upatras.gr 2610996175 142   


Προσφερόμενα Μαθήματα

Κωδικός Μάθημα Πρόγραμμα Εξάμηνο Κατηγορία ECTS
IC102 Εισαγωγή στους Υπολογιστές και στον Προγραμματισμό με FORTRAN Προπτυχιακό Α Κορμού 7
IC101 Προγραμματισμός με Python Προπτυχιακό Β Κορμού 7
IC103 Διακριτά Μαθηματικά Προπτυχιακό Β Κορμού 7
IC204 Αριθμητική Ανάλυση Ι Προπτυχιακό Γ Κορμού 7
IC231 Αριθμητική Ανάλυση ΙΙ Προπτυχιακό Δ Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης - Βασικό 6
IC232 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός με C++ Προπτυχιακό Δ Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης - Βασικό 6
IC335 Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων Προπτυχιακό ΣΤ Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης - Βασικό 6
IC233 Μαθηματικές Θεμελιώσεις της Θεωρίας Υπολογισμού Προπτυχιακό ΣΤ Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης - Βασικό 6
IC362 Μικροϋπολογιστές Προπτυχιακό ΣΤ Ελεύθερης Επιλογής 6
IC336 Δομές Δεδομένων Προπτυχιακό Ζ Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης - Βασικό 6
IC334 Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα Προπτυχιακό Ζ Ελεύθερης Επιλογής 6
IC463 Αριθμητική Επίλυση Υπερβατικών Εξισώσεων Προπτυχιακό Ζ Ελεύθερης Επιλογής 6
IC469 Επιστήμη των Δεδομένων Προπτυχιακό Ζ Ελεύθερης Επιλογής 6
IC437 Λειτουργικά Συστήματα Προπτυχιακό Ζ Ελεύθερης Επιλογής 6
IC438 Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα Προπτυχιακό Η Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης - Βασικό 6
IC468 Αριθμητική Επίλυση Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων Προπτυχιακό Η Ελεύθερης Επιλογής 6
IC464 Εισαγωγή στην Ανάλυση Διαστημάτων Προπτυχιακό Η Ελεύθερης Επιλογής 6
MCDA102 Ανάλυση Αποφάσεων και Βελτιστοποίηση Μεταπτυχιακό Α Κορμού στο ΠΜΣ MCDA 7.5
MCDA201 Φυσικοί Υπολογισμοί και Νευρωνικά Δίκτυα Μεταπτυχιακό Α Κορμού στο ΠΜΣ MCDA 7.5
MCDA202 Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων  Μεταπτυχιακό Α Κορμού στο ΠΜΣ MCDA 7.5
MCDA203 Βάσεις Δεδομένων και Εξόρυξη Δεδομένων Μεταπτυχιακό Β Κορμού στο ΠΜΣ MCDA 7.5
MCDA211 Μηχανική Μάθηση Μεταπτυχιακό Β Επιλογής στο ΠΜΣ MCDA 7.5
MCDA212 Αριθμητικές Μέθοδοι στην Επιστήμη των Δεδομένων Μεταπτυχιακό Β Επιλογής στο ΠΜΣ MCDA 7.5

 

 

keyboard_arrow_up