Ράγγος Όμηρος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Ράγγος Όμηρος
Τομέας: Υπολογιστικών Μαθηματικών και Πληροφορικής

email ragos@math.upatras.gr
web Προσωπική Σελίδα
phone +302610996175
home Γραφείο 142, 1ος Όροφος, Κτήριο Βιολογίας/Μαθηματικών
access_time Δευτέρα 09:30 - 11:00, Τρίτη 09:30 - 11:00
Γνωστικό Αντικείμενο
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Σπουδές
description Διδακτορικό : 1989, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
description Πτυχίο/Δίπλωμα : 1980, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
chevron_right Υπολογιστικές μέθοδοι σε προβλήματα Δυναμικών Συστημάτων
chevron_right Υπολογιστικές μέθοδοι στην μελέτη Ειδικών Συναρτήσεων
chevron_right Μαθηματική θεμελίωση και αλγόριθμοι στις Υπηρεσίες Σημασιολογικού Ιστού
chevron_right Εφαρμογές αλγορίθμων στην Μηχανική Μάθηση
Μαθήματα
Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:
Μεταπτυχιακά Μαθήματα
keyboard_arrow_up