Γεωργίου Δημήτριος
Καθηγητής
Γεωργίου Δημήτριος
Τομέας: Θεωρητικών Μαθηματικών

email georgiou@math.upatras.gr
web Προσωπική Σελίδα
phone +302610997404
home Γραφείο 117, 1ος Όροφος, Κτήριο Βιολογίας/Μαθηματικών
access_time Πέμπτη 9:00 - 11:00, Παρασκευή 11:00 - 13:00
Γνωστικό Αντικείμενο
ΓΕΝΙΚΗ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΗΣ
Σπουδές
description Διδακτορικό : 1992, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
description Πτυχίο/Δίπλωμα : 1985, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
chevron_right Θεωρία Διαστάσεων και Καθολικοί χώροι
chevron_right Χώροι Συναρτήσεων
chevron_right Τοπολογία και Διακριτά Μαθηματικά
chevron_right Μαθηματική Ανάλυση (Συγκλίσεις Ακολουθιών και Δικτύων)
chevron_right Εφαρμογές της Τοπολογίας σε Διάφορες Επιστήμες
Μαθήματα
Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:
keyboard_arrow_up