Μαθηματικά - Στατιστική Τμήματος Γεωλογίας
Περιγραφή

Διαφορικός λογισμός συνάρτησης μιας μεταβλητής. Όριο, Συνέχεια και Παράγωγος συνάρτησης, Μελέτη συναρτήσεων.
Ολοκληρωτικός λογισμός συνάρτησης μιας μεταβλητής. Αόριστο και ορισμένο ολοκλήρωμα συνάρτησης, Γενικευμένα ολοκληρώματα.
Ακολουθίες – Σειρές.
Διαφορικές Εξισώσεις. Μία εισαγωγή στις Διαφορικές Εξισώσεις, Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης, Διαφορικές εξισώσεις χωριζομένων μεταβλητών, Μαθηματικά μοντέλα.
Διαφορικός και ολοκληρωτικός λογισμός συναρτήσεων πολλών μεταβλητών. Όριο, συνέχεια, μερική παράγωγος,  ακρότατα, διπλά και τριπλά ολοκληρώματα.
Γραμμική Άλγεβρα. Ορίζουσες, Πίνακες, Γραμμικά Συστήματα.
Στοιχεία Στατιστικής. Συνδυαστική Ανάλυση, Παρουσίαση στατιστικών δεδομένων, Μέτρα θέσης και διασποράς,  Γραμμική παλινδρόμηση.
Εφαρμογές σε θέματα Γεωλογίας και Περιβαλλοντικών Επιστημών. Μαθηματική Μοντελοποίηση σε θέματα Γεωλογίας.

Τομέας: Θεωρητικών Μαθηματικών
Διδάσκοντες:

Πρόγραμμα Σπουδών:
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Λοιπών Τμημάτων
Εξάμηνο: Α
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 5
Ωρες Διδασκαλίας (Θ/Φ/Ε): 4/0/0
Κωδικός: GEOL_005
Φοιτητές Erasmus: Ναι
keyboard_arrow_up